iSpring Audio Editor: Rýchla úprava audia v prostredí iSpringSuite 9

Pre tých z vás, ktorí sa venujú vývoju digitálnych vzdelávacích obsahov ako dizajnéri alebo multimédia špecialisti, nie je iSpring Suite žiadnou novinkou. Je to jednoduchý ale pritom vysoko efektívny nástroj na tvorbu digitálnych výukových materiálov rôzneho typu. V najnovšej verzii 9 došlo k masívnemu rozšíreniu funkcionalít najmä podaplikácie iSpring Cam Pro 9, ale zmien sa dočkali aj ďalšie súčasti suity, napríklad audio editor. V tomto článočku nájdete viac informácií:

iSpring Audio Editor: Quick Audio Editing Inside iSpring 9

Be the first to comment

Leave a Reply