mLearning – I. časť: revolučný trend vo vzdelávaní (alebo prečo vznikol tento web)

Vážení čitatelia, vítame vás na stránkach pravdepodobne prvého odborného magazínu na Slovensku, ktorý sa venuje problematike  digitálneho vzdelávania a prezentovania – na adrese www.mlearning.sk. Prečo mLearning? Pojem mLearning (v zahraničí sa najmä v školstve používa aj synonymický pojem flipped classrooms ako proces prechodu na mobilné vzdelávanie) je v západných európskych regiónoch a USA už nejaký čas dobre známy. Veľmi zjednodušene povedané, označuje celkovú transformáciu doposiaľ tradičného vzdelávania v tradičných školských či súkromných vzdelávacích prostrediach a pomocou tradičných didaktických metód, smerom k dištančnému a tým aj individualizovanému vzdelávaniu. Mobilné, moderné, multimediálne vzdelávanie – to je mLearning, ako súčasť a rodiaca sa subdisciplína dištančného vzdelávania. mLearning však nie je iba ,,doplnok“, jeho ambíciou je celková zmena spôsobu vzdelávania, aký doposiaľ poznáme. Táto zásadná zmena samozrejme ovplyvňuje všetky procesy edukačnej reality. A podobne ako každá iná veľká zmena, aj mLearning alebo flipped classrooms, má už dnes svojich zástancov a odporcov.

Keďže mLearning je nezadržateľným trendom, najmä v dnešnej ére tabletov a mobilných zariadení, schopných prehrávať multimediálne obsahy, rozhodli sme sa zriadiť nový odborný web a hneď aj prvý seriál k problematike mobilného vzdelávania, teórii a praxi v procesoch konverzie (preklápaniu, flippingu) tradičných vzdelávacích programov a ich obsahov do elektronickej podoby. I keď môžeme a zrejme aj budeme mať v našej vzdelávaej praxi mnohé nástojčivé otázky, je nepochybné, že mLearning nám prináša množstvo výhod  Napríklad:

  • digitálne vzdelávacie obsahy sú dostupné nonstop a na akomkoľvek mieste planéty v dobre známom a ľahko prenosteľnom zariadení – mobile, tablete, netbooku.
  • dnešné mlearningové obsahy sú poväčšine distribuované vo forme vídeí, ale častokrát môže ísť aj o interaktívne obsahy, inštalované v mobilných zariadeniach, ktoré pripomínajú vzhľadom aj spôsobom používania hry. Tie sú najmä pre školskú mládež veľmi atraktívne a intuitívne v nich dokážu pracovať – v mLearningu sa samozrejme namiesto zábavného účelu preferuje vzdelávací
  • študent nemusí chodiť (sčasti alebo úplne) na prezenčné stretnutia a nie je viazaný ani sedením v miestnosti s počítačom – študuje prostredníctvom svojho tabletu alebo smartfónu, ktorý ma kdekoľvek a kedykoľvek vždy so sebou
  • študent si plne prispôsobí učenie sa svojmu štýlu a tempu
  • študent sa vie k obsahom kedykoľvek vrátiť, dôkladnejšie sa pripravovať, testovať, hľadať ďalšie zdroje na internete, komunikovať so spolužiakmi (nič nové, beztak to robia denne na facebooku alebo iných sociálnych sieťach -:)
  • študent sa učí samostatnosti, tvorivosti, schopnosti plánovať a byť zodpovedný za svoje študijné výsledky
  • učiteľ sa z role priameho vyučujúceho posúva do polohy tvorcu obsahov, správcu vzdelávania, mentora a tútora ktorý si môže vytvárať v systéme výučby rôzne skupiny, poskytuje študentom individuálne plány, sleduje dianie a počínanie študentov v systéme, v prípade potreby napomáha, môže organizovať videokonferencie, vyhodnocuje a organizuje stretnutia pre skúšky a hodnotenia, rozvrhy, praktické hodiny a podobne
  • mLearning šetrí čas a prostriedky ešte efektívnejšie ako doterajšia forma digitálneho vzdelávania – eLearning
  • mLearning je vynikajúcou alternatívou nielen pre školstvo, ale aj súkromné vzdelávacie spoločnosti, ktoré čelia stenčovaniu a zmenšovaniu študijných skupín v programoch, pričom realizácia stále častejšie ,,zhltne“ podstatnú časť zisku. Úplne ideálne je riešenie ,,preklopenia“ individuálnych kurzov (najmä teoretických častí)

I keď sa doterajšia forma elektronického dištančného vzdelávania – eLearning – na Slovensku nestihol ani poriadne rozbehnúť, niet pochýb o tom, že skôr či neskôr nás čaká pravdepodobne rovno flipping classroom. Ocitneme sa v ére mobilného vzdelávania.

Tento fenomén so sebou prináša množstvo otázok a zmien, zasahujúcich kompletnú edukačnú realitu, počnúc skúmaním a poznávaním špecifík učenia sa z multimédií, špecifík dištančného vzdelávania pomocou digitálnych technológií a všetkých ďalších sprievodnych zmien v teoretickej rovine, až po tú praktickú – ako správne navrhovať digitálne vzdelávacie aktivity pre mobilné vzdelávanie, akými metodikami vyvíjať didakticky účinné a zároveň atraktívne multimediálne obsahy pre mobilné zariadenia, akými softvérmi disponovať, ako a kde sa naučiť ich ovládanie, ako obsahy distribuovať, spravovať, vyhodnocovať…

Otázok a tém bude naozaj veľa. Postupne sa budeme venovať všetkým – nielen výhodám, ale aj možným polemikám, ku ktorým môžeme všetci viesť diskusie pri článkoch. Pevne veríme, že sa zapojíte aj vy – názormi, skúsenosťami, možno aj článkami, fotom, videom, skrátka, čímkoľvek. Cieľ je jediný a záslužný – nenechať sa odradiť žiadnymi pochybnosťami, zostať na pulze a naplno prijať zmeny, ak sú výhodné, ak ich revolucionarita nespočíva iba v módnosti či marketingu, ale prináša naozajstný úžitok do vzdelávania a tým aj celkovo pre rozvoj spoločnosti a jej jedincov.

Dajme si na začiatok video – zaujímavo vysvetľuje svoje dôvody, prečo sa rozhodla ,,preklopiť“ svoje vzdelávanie táto učiteľka-matematikárka z USA:

Be the first to comment

Leave a Reply