Affinity Publisher | Mimoriadny online termín školenia s lektorom

Oznamujeme záujemcom o školenie práce v programe Affinity Publisher otvorenie mimoriadneho termínu kurzu Affinity Publisher I.+II+. pre začiatočníkov.

Viac info: mail:
info@digitaldesign.sk