Premiere Pro | Ako zredukovať veľkosť výsledného videa pre rôzne použitie

Nasledujúce minútové video vás bleskovo, ako zredukovať výsledný objem súborov, exportovaných z Premiere Pro, hlavne pre publikovanie na web a mobilné zariadenia: