OZNAM | Potvrdenie akreditácie našich odborov na ďalších 5 rokov

Oznamujeme našim klientom, účastníkom vzdelávacích programov aj záujemcom o ne, že Ministerstvo školstva MŠ SR nám v týchto dňoch schválilo predlženie našej akreditácie pre odbory digitálneho designu a multimédií, na základe našej žiadosti, na ďalších 5 rokov. Potvrdenie o akreditácii sa opäť vydáva na 5 rokov, teda do augusta 2027. Nové číslo našej akreditácie je: 3556/2022/57/1.

Prehľad a možnosti štúdia – DigitalDesign.sk 2022 = akreditované kurzy grafiky, designu a multimédií,