Opäť otvárame ročné štúdium grafiky, designu a multimédií – od 17.09.2020

Aj v školskom roku 2020 – 2021, po dlhoročných skúsenostiach so stovkami zrealizovaných kurzov a tisíckami absolventov sme sa rozhodli od 17.09.2020 otvoriť ročné dvojsemestrálne štúdium grafiky, digitálneho designu a multimédií. 

Štúdium vždy prebehne obdobnou formou ako nadstavbové externé vysokoškolské štúdium (letný a zimný semester). Účastníkov štúdia teda čakajú týždne a mesiace, plné praktických stretiek a tréningov v učebni, ktoré budeme pretkávať online výučbou, prácou na študijných projektoch formou superpraxe, ako aj výstupným testovaním a certifikáciou nadobudnutých vedomostí a zručností.

Štúdium prebehne garantovane, nakoľko už teraz evidujeme dostatočný počet prihlášok. Stále však máme ešte aj voľné miesta.

Všetky informácie k štúdiu nájdete tu: https://www.mlearning.sk/akr1234-spe2-superprax-rocne-dvojsemestralne-studium-grafiky-designu-a-multimedii/