Kurz: Písmo, typografia, sadzba textov

Vitajte na úvodnom kurze k písmu a typografii. Typografia je odbor grafického dizajnu, ktorý sa zaoberá problematikou grafickej úpravy tlačených  aj webových dokumentov s použitím vhodných rezov písma a zároveň usporiadania jednotlivých znakov a odsekov vo vhodnej, pre čitateľa zrozumiteľnej a esteticky akceptovateľnej forme – teda sadzbou. Typografia sa však zaoberá aj dizajnom písma, výberom farebnej schémy dokumentov, ilustrácií, usporiadávaním textu do odsekov až po výber papiera pre tlač. Rovnako tak je dôležité dodržiavať typografické pravidlá na webe či v digitálnych aplikáciach a podobne.

Ako sami vidíte, okruhy typografie sú pomerne rozsiahle tématikou. Tento kurz obsahuje základné pojmy a terminológiu pre rozhľad v odbore. V prvej časti sa budeme venovať základným pojmom v oblasti písma, jeho anatómie, delenia písiem a fontov. V druhej časti prejdeme k sadzbe znakov a oboznámime sa najpoužívanejšími  typmi sadzby. V závere kurzu si vysvetlíme niektoré najčastejšie chyby, s ktorými sa môžeme pri sadzbe stretnúť.

Okruhy tém:

  1. Čo je to typografia – úvod do odboru
  2. Anatómia písma
  3. Ffonty, rodiny a rezy
  4. Pätkové a bezpätkové písma a ich výraz
  5. Používanie rodín písiem
  6. Kombinovanie písiem
  7. Písma pre základný text a titulkové písma
  8. Písmo ako grafický objekt – typografia
  9. Rozvrhnutie textov a textových blokov – sadzba
  10. Úpravy textových objektov a vplyv na dizajn – kerning, tracking, medzery medzi slovami, preklady a riadkovanie
  11. Typografické zásady – delenie slov, jednopísmenkové predložky, vdovy, siroty, práca s odstavcovým textom, textové rieky…
  12. Najčastejšie chyby v praxi.

DOSTUPNÉ ORGANIZAČNÉ FORMY:
Prezenčne: áno, naša
učebňa Alejova 5 Košice, rozsah 5 hodín (denné školenie) – min. 3 účastníci
Prezenčne LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video – od 1. účastníka
LMS: áno>> prejsť do online učebne
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk

mLearning_mark