Tento kurz vás spoľahlivo uvedie do používania nového profesionálneho editora bitmapovej grafiky a digitálnych obrázkov – Affinity Photo. Na kurze sa naučíte základné rozhranie aplikácie, spoznáte princípy a rozdiely vektorovej a bitmapovej grafiky, naučíte sa postupy pri základných úpravách obrázkov (orez, červené oči, perspektíva, narovnanie, vyváženie farieb a tónovej hodnoty, rozlíšenie, základné ostrenie) a exportu obrázkov buď pre potreby printového publikovania, alebo optimalizačný proces pre webové publikovanie a mobilné zariadenia.

Affinity Photo je vhodnou alternatívou k programom Adobe Photoshop, Corel PaintShopPro a ďalším editorom. Ak uvažujete o presedlaní do pracovného workflow dnes už osvedčených Affinity Designer (vektoroý editor), Affinity Photo (bitmapový editor) a najnovšie aj Affinity Publisher (stránkový zlom, sadzba a montáž), určite začnite už dnes! Affinity sľubuje v blízkej dobre oficiálnu ostrú verziu aj u Publishera a tak sa zavŕši proces vývoja komplexnej alternatívy pre doteraz jediné produkčné workflow od konkurenčného Adobe, v tomto segmente digitálneho designu.

Podrobná osnova

Vytvorenie prvého dokumentu – základné nastavenia
Rozhranie aplikácie – základný prehľad
Ponuky nástrojov a ponuky príkazov – prehľad
Panely a práce s nimi – úonuka Studio

Základné práce s dokumentom a obrázkami
Otvorenie fotografie alebo existujúceho dokumentu .psd
Základné parametre obrázku – formát, rozmer, rozlíšenie, objem
Bitová hĺbka, farebný režim CMYK / RGB
Základné transformačné úpravy obrázku
Základné charakteristiky obrázku – jas, kontrast, farba
Tónové vyrovnanie svetiel a tieňov pomocou Histogram
Riešenie problémov s lokálnymi tónovými vadami obrázku
Úpravy farebnosti a ladenia obrázku – panely Adjustment, Effects, Styles

Výbery
Práce s nástrojmi na geometrický výber – Obdlžník, Elipsa
Výbery od ruky – Kúzelná palička
Nástroje Lasa
Vytváranie výberov pomocou Pera – cesty
Kombinovanie nástrojov a techník vyberania
Funkcie dolaďovania výberov – Refine
Inverzia výberu ako kreatívna technika
Ukladanie výberov do nových vrstiev
Ukladanie výberov a ciest

Práce s vrstvami
Koncept práce s vrstvami v paneli Vrstvy
Vytváranie a duplikovanie vrstiev
Zviditeľňovanie, Zamkýnanie vrstiev
Režimy prelínaní v Affinity Photo

Ďalšie úpravy obrázkov
Princípy a koncepty práce
Masky vrstiev
Spätná úprava a doúprava vykonaných krokov

Základy koláže a fotomontáže
Kombinovanie rastrových obrázkov v projekte Photoshopu
Vytváranie vektorových tvarov – základné geometrické tvary
Panel Iné tvary, knižnice Tvarov
Využitie maskovacích techník, komponovania a inteligentných postupov

Práce s textami
Pridávanie textových objektov do obrázkov
Formátovanie textov
Špecifiká exportu textov z rastrového editora

Nástroje pre maľovanie a grafické štýly
Nástroj štetec
Nastavenie vlastností štetcov v paneli Brushes
Knižnice stôp štetcov
Možnosti vytvárania vlastných štetcov
Panel Styles

Retušovanie obrázkov a objektov v nich
Retušovacie nástroje a techniky -Healing brush, Klonovacie razítko, Záplata
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Sýtosť, Rozmazanie
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Zosvetlenie, Stmavenie
Guma a nástroje na odstraňovanie pozadia

Export obrázkov
Ukladanie vo formáte Affinity Photo – výhody
Ukladanie do formátov pre tlač – špecifiká PDF
Export a optimalizácia obrázkov pre web – dialógové okno Export
Spolupráca a pracovné workflow Afinity Phtoo, Designer a Publisher
Persony

Praktické cvičenia a projekty:
10 cvičných príkladov pre zručnosti v online učebni – výbery, retuše, orezanie, perspektíva, koláž, klonovanie, nastavenie tónov a farieb

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

  • Prezenčne: 148 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
  • Prezenčne LIVE: 108 €, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
  • Online LMS: 88 €, www.mlearning.sk/lms, (štúdium v online učebni + dohľad lektora a konzultácie + praktický webinár s lektorom 90 min)
  • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@mlearning.sk