CorelDRAW | Spoznajte novú generáciu tieňov u corelistov – Black shadow tool

I keď je tento nový spôsob práce s vektormi už vo verzii 2018, je načim ho spoznať a pozrieť si ako funguje v reálnej praxi.