AKR7: Firefly – nová AI funkcia Structure reference

Nástroj na generovanie vizuálneho obsahu pomocou umelej inteligencie Adobe Firefly získal v uplynulých dňoch pozoruhodný update, ktorý posúva Firefly smerom k možnostiam tvorby realistických obrazov. Funkcia má názov Structure reference a pomocou nej možno na rozpracovaný AI obraz aplikovať ľubovoľný referenčný obrázok, z ktorého Firefly preberie štruktúru bitmapy a aplikuje ju na tvorený obraz. Článok nájdete tu: 

>> Nová funkce Adobe Firefly umožňuje využívat AI konzistentně (nejen) při brandové komunikaci : Marketing journal (focus-age.cz)