AKR6: PowerPoint | Päť zaujímavých prechodov pri práci na designe slidov

PowerPoint už zďaleka nie ,,len“ nejakým odrážkovým prezentačným sliderom, ale plnohodnotným grafickým softvérom v špeciálnej oblasti – tzv. presentation design. Dokáže vektorovo kresliť, pracovať s pixelovou grafikou, vkladať multimédiá, má designérske nástroje k layoutovaniu a dokonca, v PPT je možné vytvárať veľmi zaujímavé animácie a pohyblivú grafiku. V tomto tútore sa pozrite na päť zaujímavých tzv. push transition techník: