Tento akreditovaný vzdelávací kurz má prípravný charakter pre neskoršie špecializované štúdium vo zvolenom dizajnérskom odbore. Predmety tohto kurzu poskytujú všetky dôležité teoretické informácie o počítačovej grafike a digitálnom dizajne tak, aby bol absolvent zorientovaný v odboroch, teóriách počítačovej grafiky a dizajnu a celkovo tak pripravený zvoliť si odbornú špecializáciu a pokračovať v ďalšom akreditovanom štúdiu.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania
Kombinovaná (Prezenčne + Dištančne)
Cieľová skupina
Osoby so záujmom o získanie teoretických vedomostí v odborných oblastiach digitálneho dizajnu a multimédií
Profil absolventa
Absolvent modulu získa vedomosti a rozhľad v oblasti počítačovej grafiky a digitálneho dizajnu. Pozná teórie počítačovej grafiky, grafického dizajnu, spracovávanie textov a typografie a teórie farieb a farebných modelov.
Metódy
Elearning – interaktívne prednášky s hovoreným výkladom v online vzdelávacom systéme LMS, ukážky, testy vedomostí
Rozsah kurzu: 16,00 hodín,
Cena: 0 € (kurz je povinný, teda v cene voliteľného odboru AKR2, AKR3 alebo AKR4)
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk

Učebné plány a osnovy

Úvod do počítačovej grafiky – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Základné pojmy a rozhľad v odboroch
 • Grafický dizajn, webdizajn, interaktívny dizajn, mLearning dizajn
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
Texty a typografia – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky
 • Sadzba textu a layout
 • Druhy sadzby
 • Typografické pravidlá
 • Niektoré najčastejšie chyby
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb
Študijné materiály

 • interaktívne prednášky z vlastnej produkcie, ukážky, elektronické testy

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

CERTIFIKAT_DTP