Affinity | Vyšli nové updaty 1.8. pre Designer, Photo aj Publisher

Spoločnosť Serif oznámila vydanie nových updatov verie 1.8. pre všetky tri svoje vlajkové produkty – Affinity Photo, Designer aj Publisher. Nové verzie prinášajú zaujímavé funkcie ako je import IDML súborov z InDesignu, import smart objektov z Photoshopu, preflight dokumentov, rozšírené práce s ťahmi objektov a mnoho ďalšieho.

Tu získate viac informácií: https://affinity.serif.com/en-gb/1-8/