Affinity DESIGNER | Používanie grafických textúr a výplní – praktický projekt

Používanie grafických textúr a výplní je veľmi častou technikou pri kreatívnych digitálnych projektoch. Dnešný písaný tutoriál vám na praktickom projekte poradí, ako na to v aplikácii Affinity Designer:

https://www.frankentoon.com/post/using-textures-in-affinity-designer?fbclid=IwAR1lMTf9D_-sQARVkKu6n82uF99nUprD_8aHDsxlVnV716LQBxD_v2gfkTU