O nás

mLEARNING.sk je moderný interaktívny vzdelávací portál pre záujemcov o ucelené a kvalitné vzdelávanie sa alebo dovzdelávanie sa v počítačovej grafike, grafickom designe, webdesigne, tvorbe webstránok, interaktívnom designe, multimédiách a súvisiacich odboroch. Všetky spomínané oblasti zastrešujeme pod súhrnný pojem DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ.

Portál a jeho filozofia vám  umožňujú začať sa vzdelávať ,,od zelenej lúky“ ako úplný začiatočník, alebo si doplniť existujúce zručnosti a špecializácie ich ďalším prehĺbením, rozšírením či novou nadstavbou. Môže byť ideálnym miestom pre vzdelávanie sa napríklad v týchto špecializáciách:

Grafik, grafický designer, DTP operátor
Na portáli mLEARNING.sk nájdete množstvo teoretických a praktických kurzov pre všetky profesie súčasných alebo budúcich grafikov, grafických designérov, webdesignérov, DTP operátorov, výtvarníkov, kreatívcov a súvisiace profesie.

Webdesigner a vývojár webstránok
Absolvent kurzov webdizajnu a tvorby wenstránok bude ovládať princípy webového dizajnu, užívateľskú prístupnosť rozhraní a navigácie, spozná jazyky HTML, CSS a JS a naučí sa vytvárať webové stránky a kompletné sídla s interaktívnymi objektami a multimédiami.

Interaktívny designer
Interaktívny design je vzrušujúcou kombináciou zručností grafického a multimedálneho designu. Interaktivita a multimédiá sa v digitálnom designe využívajú najmä vo vývoji hier, vo vzdelávaní, tvorbe multimediálnych prezentácií, alebo špeciálnych digitálnych produktov ako sú rôzne užívateľské rozhrania aplikácií, interaktívne kiosky, mapy, navigácie atď.

mLearning designer / developer
Ponúkame na Slovensku zatiaľ unikátne vzdelávanie špecialistov pre oblasť vývoja digitálnych vzdelávacích a prezentačných obsahov – tento typ vzdelávania ponúkame najmä lektorom, učiteľom, školiteľom, prezentátorom, personalistom, marketérom a všetkým ostatným, ktorí sa u nás môžu naučiť, ako nasadiť do svojich aktivít rôzne digitálne prostriedky (elearningové kurzy, webináre, elektronické testy, vzdelávacie hry, scenárové aplikácie, interaktívne simulácie…).

Grafika, webdesign a multimédiá ako hobby
Kreatívne využitie voľného času, tvorivý prístup k životu, oddych, zábava, budovanie abstraktného dobra, osobnostný rozvoj. To je len niekoľko synoným pre aktívny život každého, kto cíti, že ho grafika zaujíma. Pomôžeme vám začať – naučíme vás pracovať v programoch, zasvätíme do  tajov teórií aj praktických projektov.

Ako ideme na to? Moderne, modulárne, multimediálne, mobilne, na jednom mieste a na mieru! SKrátka – mLearning!

Portál vychádza z jednoduchej filozofie – poskytnúť kompletné a profesionálne vzdelávanie za rozumnú cenu na jednom mieste. Vzdelávacie aktivity a obsahy nášho portálu sú preto štruktúrované do systému predmetov, ktoré je možné kombinovať a vystavať si vzdelávací program doslova na mieru (s výnimkou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré majú pevnú modulárnu štruktúru s predpísaným povinným učivom). Dokonca, ako jediní na Slovensku dnes ponúkame komplexné semestrálne akreditované štúdium všetkých štyroch odborov designu a multimédií.

Ak sa pýtate, na akých princípoch a víziach vznikol portál mLEARNING SK, jedným z dominantných motívov je pochopenie skutočnosti a faktu, že dnes už nestačí poskytovať jednotématické kurzy typu InDesign začiatočník, InDesign pokročilý a podobne (poskytujeme aj tie, ale nie ťažiskovo). Dnešný grafik a designer musí byť človekom omnoho multifunkčnejším a oveľa viac a komplexnejšie pripraveným do praxe. Problémom by nebolo technické a didaktické zlúčenie viacerých kurzov do jedného a vytvorenie širokých vzdelávacích programov – to zvládne každá vzdelávacia inštitúcia.  Problémom by bolo nastavenie cien týchto aktivít, vzhľadom k možnostiam záujemcov o kurzy. Skrátka – klasické kurzy by sa buď nesmierne predražili pre účastníka, alebo naopak, boli neefektívne pre organizátora. Do hry vstupuje ešte jedna skutočnosť, že dnes sa už hromadné kurzy nerealizujú ani zďaleka tak bežne ako predtým. Dnes sú úplne bežné aj individuálne termíny.

Všetky tieto tlaky a snaha o modernizáciu vzdelávania nás motivovali k tomu, aby sme vyvinuli efektívne a moderné kombinované vzdelávacie programy, ktoré pokryjú komplexné témy, budú za rozumnú cenu, budú akreditované a ušetria účastníkom kopec času, cestovania, peňazí a námahy. A takým je mLEARNING SK. Skrátka – účastníci nastúpia do termínu, obdržia prihlasovacie údaje do vzdelávacieho systému a v úvodnej (prípravnej) časti kurzu sa učia doma z multimedálnych kurzov všetky základy, teórie, ukážky a podobne. Takto pripravení sa následne zúčastnia klasického prezenčného vzdelávania v učebni (alebo verzie online naživo), kde sa rozoberajú pokročilejšie témy, riešia zadania, úlohy, príklady, ktoré postupne vyústia do uceleného záverečného praktického projektu na zvolenú tému, alebo zameranie.

Neustále vyvíjame nové digitálne vzdelávacie obsahy, zapájame sa do certifikačných aktivít a radi by sme naše dlhoročné skúsenosti naprieč digitálnym dizajnom a multimédiami zúročili tak, že postupne vybudujeme istú vyššiu formu vzdelávacej organizácie a obohatíme ju o profesný rozmer. Osobne ladená učebňa, žiadny ,,hromadný veľkoodchov”, individuálny prístup, široký kontext v odboroch, plná technická výbava, online vzdelávacie a podporné multimediálne obsahy v LMS systéme, elektronické testy, projektové aktivity a konzultačná podpora pre všetkých účastníkov aj po skončení kurzu.


Podporujeme kvalitu vzdelávania

Vybudovaním tohto portálu sme chceli jednak posunúť naše vlastné dlhoročné vzdelávacie aktivity na novú úroveň, ale zároveň chceme prispieť aj k celkovému skvalitneniu vzdelávania digitálnych designérov zo všetkých odborov. Zároveň chceme poskytnúť kvalitnú alternatívu pre všetkých, ktorí dnes nezriedka čelia na trhu rôznym ponukám menej kvalitných kurzov a doučovaní, ktorých výsledkom bývajú aj nekompaktné a málo dostatočné vedomosti a zručnosti ich absolventov. Svoju rolu tu zohráva aj súčasných trend ,,chrlenia“ absolventov rôznych grafických študijných odborov v primárnom školskom systéme (stredné školy), ktorých pripravenosť často nepostačuje v trende neustálych zmien a nových technológií, najmä v digitálnom designe a publikovaní.

Podporujeme štandardy a akreditácie

K rôznym oblastiam ďalšieho vzdelávania na Slovensku dnes patria už aj systémy štandardizácie a overovania kvality vzdelávania. Myslíme si, že tento veľmi užitočný trend by nemal obísť ani profesie grafiky a digitálneho designu. Zatiaľ jediným štandardom, pomocou ktorého je možné overovať kvalitu vzdelávania v designérskych odboroch v ďalšom vzdelávaní, je akreditácia MŠ SR.

Akreditovať je dnes možné  najmä ďalšie odborné doplňujúce, rozširujúce alebo prehlbujúce špecializácie podľa zákona o Celoživotnom vzdelávaní 568/2009. Naše akreditácie sme poprvýkrát získali ešte v roku 2008. V rámci reakreditácie v roku 2015 sme rozšírili doterajšie odbory Grafický design – reklamná a propagačná grafika a Webdesign a tvorba webstránok o ďalšie odbory Interaktívny design a multimédiá mLearning design. V roku 2017 portál mLearning.sk prešiel d portfólia novej spoločnosti DIGITAL PRO.s.r.o a získal na MŠ SR obsahovo identickú akreditáciu nášho programu.

Pre viac informácií nás v prípade potreby kontaktujte:
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk.

mLearning_mark