Z redakcie: Ponuku kurzov čoskoro obohatíme o nové predmety do kariérnej praxe

Priatelia, tak ako sme v závere minulého roka avizovali, v tomto roku plánujeme posunúť naše aktivity o ďalší level a preto sme aktuálne v štádiu usilovných príprav novej špecializovanej pracovnej agentúry, pomocou ktorej hodláme absolventov našich kurzov aktívne ,,spájať“ s potenciálnymi zamestnávateľmi, prípadne vám pomôcť rozbehnúť svoje osobné podnikanie. V skratke povedané – po absolvovaní našich kurzov vás poznáme viac než akýkoľvek ,,cudzí“ personalista z jedného pohovoru – vieme, akí ste, čo ovládate, aké odbory preferujete, aké máte záujmy. Na tieto odborné zručnosti a osobné preferencie teda chceme nadviazať sériou nových tém a predmetov (niektoré z nich čiastočne riešime na hodinách aj teraz) a preto v krátkom období vznikne nový špecializovaný odbor SPE3: MOTIVÁCIA A KARIÉRA – jeho súčasťou budú tieto nové predmety:

Práca s klientom a cenotvorba – kurz vám prinesie množstvo skúseností a poznatkov o tom, ako vyhľadávať klientov, komunikovať s nimi, ako vytvárať a trvalo udržiavať portfólio vlastných klientov, ako kalkulovať svoje náklady a zisk a ako komunikovať ceny s klientom,

Riadenie projektov a zakázok – v tomto kurze sa pozrieme na harmonogram všetkých krokov, ako postupovať a riadiť svoje zakázky s klientom a akým chybám sa vyvarovať,

Kľúčové kompetencie grafika a dizajnéra – tento rozširujúci nadstavbový kur vám ukáže pohľady na koncepty osobnostných a odborných zručností grafika a dizajnéra, motivačné plány a kariérne plány v otázke ďalšieho odborného postupu a vzdelávania, zručnosti na pracovné pohovory atď. Súčasťou programu budú testy, elearningové kurzy, prednášky, konzultácie, plánovanie.

Veríme, že vás nové kurzy, ktoré vznikajú súbežne v prípravnej fáze pracovnej agentúry zaujmú a prinesú vám k odborným zručnostiam a konceptom aj ďalšiu hodnotnú ,,nadstavbu“ – v otázkach a témach kariérnej realizácie a praxe.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply