Webdizajn / Dreamweaver: Štruktúra obsahov ako konverzačná schéma

Zaujímavú techniku, ako štruktúrovať obsahy a navrhovať ešte viac prívetivé užívateľské weby, prináša blog Adobe Dreameraver v jednom z najnovších článkov. Princíp je jednoduchý – zostrojte komunikačný strom a rozložte  obsahy do podstránok a sekcií podľa neho.  Môžete tak urobiť napríklad tradičnými spôsobmi a materiálmi, ako sú papierové kartičky na stole či tabuli, alebo  použite niektorý z digitálnych nástrojov ako je napríklad Adobe Story.

Táto technika je výborná pre weby s výraznou požiadavkou na navigovanie užívateľa želanými smermi v rámci užívateľskej interakcie. Týmto požiadavkám sa podrobne venuje odbor Interaktívny dizajn. Náš kurz Interaktívny dizajn nájdete aj v našej ponuke v hlavnom menu: AKR4: Interaktívny dizajn a multimédiá.

Link na článok:

Content as Conversation: Creating More User Friendly Content

Be the first to comment

Leave a Reply