Vzdelávanie v súčasnosti a v budúcnosti – ako to bude vyzerať v roku 2037?

Na našich kurzoch sa veľmi často rozprávame o nových konceptoch a moderných poňatiach vzdelávania dospelých, kam samozrejme patria aj naše rekvalifikácie v oblasti digitálneho dizajnu a multimédií. Sebariadené vzdelávanie sa, zodpovednosť za výsledky svojho vzdelávania, celoživotné vzdelávanie sa, odklon od tradičného memorovania k zážitkovému vzdelávaniu, vzdelávanie pochopením, schopnosti vyhľadávať a nachádzať v zdrojoch, digitálne kompetencie – to sú len niektoré nevyhnutné prístupy, ak chcete udržať tempo a nestratiť sa v tomto zrýchľujúcom sa svete.

Hlavne v našej grafickej branži je možnosť sebarealizácie a sebariadenia v oblastiach vzdelávania a podnikania priam ideálna. Pozrite si nasledujúce video od popredných českých a slovenských odborníkov na vzdelávanie a skúste ich vízie aplikovať sami na seba -:)

Be the first to comment

Leave a Reply