Vybrať si kurz online naživo, alebo dištančný elearning?

 Čo myslíte, ktorá zo vzdelávacích metód je ,,lepšia”? Poďme si v krátkosti rozmeniť na drobné obe formy.

V prvom rade, obe metódy vzdelávania majú odlišný prístup z hľadiska lektora. Pri online kurzoch naaživo lektor vysvetľuje učivo v prednáške a vy sledujete dianie na jeho obrazovke cez online zdieľanie.  Máte možnosť klásť priebežné otázky, na ktoré vám bude odpovedané, čo prináša vysokú mieru interaktivity a feedbacku. Pri samostatnom štúdiu je možnosť konzultácií s lektorom obmedzená na dohodnuté termíny, alebo dohľad v systéme LMS, kde môžete lektorovi zanechať svoje otázky. Z tohto pohľadu teda je teda online kurz naživo akosi výhodnejší.

Vec má ale aj svoje obojstranné ,,ale” – počas online kurzu ide o skupinovú akciu, ktorá má mať veľmi jasný priebeh a z pohľadu študenta nie je možné uhrať napríklad výpadky  niektorých starších širších vedomostí, na ktoré by mali nadväzovať tie nové. Inými slovami, lektor nemôže v nejakej rozsiahlejšej miere opustiť osnovu prednášky a jej skupinový dej, aby jednotlivcovi vysvetlľoval  iné  témy, pretože ostatní poslucháči by sa nudili. Lektor zároveň nemôže vyčkávať na praktické overovanie každého jednotlivca (ak ide o rozsiahle skupiny), ani prerušovať prednášku.  Je to spoločenská akcia s vopred stanoveným presným dátumom a priebehom.

Tieto nevýhody kompenzuje samostatný e-learning, kde si môžete prehrávať videá a vzdelávať sa vlastným tempom, výklad kedykoľvek pozastaviť a vyskúšať si preberané učivo prácou v aplikácií, prípadne študovať v akomkoľvek čase 24/7. Súčasťou samostatného e-learningu sú aj autotesty, kde si môžete overiť znalosti z teórie.

Ešte spomeňme, že online e-learning je pre vás finančne náročnejší, zatiaľ čo samostatný e-learning sa opakovane recykluje, čím je možné alikvótne znížiť náklady na prípravu a realizáciu kurzu, než v prvom prípade, kde je každý ďalší realizovaný termín ,,nový”.

Čo je teda celkovo výhodnejšie? Online e-learning, alebo samostatný (asynchrónny) e-learning? Myslím, že obe metódy majú svoje výhody.  Obľuba elektronického vzdelávania je naďalej na vzostupe a dnes už stále menej ľudí pochybuje o jeho účinnosti a schopnosti nahrádzať klasické prezenčné vzdelávanie. E-learning vám prináša pohodlie domova či kancelárie, eliminuje sprievodné náklady (ubytovanie, strava, doprava, výpadok zo zamestnania atď.) a umožňuje omnoho variabilnejší, multimediálne založený princíp vnímania a učenia sa.

Pravdepodobne sa rozhodnete každý z vás na základe subjektívneho ,,pocitu”, ktorá forma vám viac vyhovuje. A nech už to bude tak, alebo onak, verím, že naše kurzy budú pre vás užitočné a naučíte sa všetko čo chcete a čo potrebujete.

Jaroslav Verlik

Be the first to comment

Leave a Reply