Video: Úprava fotografií vo fotokomore Adobe Photoshop Lightroom

Jedným z relatívne novších softvérov, ktoré Adobe ponúka predovšetkým fotografom a kreatívcom v bežnom Photoshope je bratská aplikácia Adobe Photoshop Lightroom. Ak ste v ňom ešte nepracovali a chcete sa pozrieť ako funguje a aké výhody pri práci s digitálnym obrazom vám  môže priniesť, pozrite si nasledujúce video, ktoré vás prierezovo zasvätí do Lightroomu. Video vyrobil náš český kolega Tomáš Bedŕich.

Be the first to comment

Leave a Reply