VIDEO: Adobe Presenter 9 – úvod do digitálneho vzdelávania

Adobe Presenter 9 je špičková aplikácia pre konverziu existujúich alebo vývoj nových vzdelávacích obsahov do digitálnej podoby. Vytvárajte multimediálne prednášky, interaktívne aplikácie, testy, hry, profesionáne HD videá, rozosielajte  internetom svoje obsahy študentom a sledujte ich počínanie pomocou skvelého systému Learning Dashboard. Najskvelejšia správa – Presenter 9 sa inštaluje ako zásuvný modul  do vášho PowerPointu a jeho ovládanie je intuitívne, nenáročné a nevyžadujú sa žiadne programátorské zručnosti. Na stránkach mLearning SK sa budeme aplikácii Presenter 9 venovať veľmi podrobne. Pre začiatok si pozrite toto video.

Be the first to comment

Leave a Reply