V týchto dňoch dokončujeme digitálne obsahy do projektu mySlovak.sk

Rozsiahly jazykový online portál k výučbe slovenčiny pre anglicky hovoriacich cudzincov sa v týchto dňoch preklopil do svojej záverečnej fázy. Na jeho výrobe sa podieľali tri renomované slovenské spoločnosti v oblasti vzdelávania a elearningových riešení a jedna slovenská univerzita. Sme radi, že sme sa na ňom podieľali aj my – mali sme na starosti vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov. Tie sa v týchto dňoch usilovne testujú – kompletnosť, multimédiá, funkcionalita interakcií a testov a generujú sa vzdelávacie balíčky SCORM do pripraveného LMS systému. Keďže vzdelávacîch objektov bolo úctyhodných vyše sto, ide o dosť mravenčiu prácu. Sme však radi, že sa projekt chýli k ûspešnému záveru

Be the first to comment

Leave a Reply