PRAKTICKÝ SEMINÁR: Ako si vytvárať online prednášky a vzdelávať aj na diaľku

Mať vlastné multimediálne prednášky za pár klikov? Áno! Vedieť si vytvárať vlastné testy, videá a vzdelávacie interakcie? Áno! Zavesiť to online? Určite áno! Neviete ako na to? Kde začať a na koho sa obrátiť? Pomôžeme vám!

Ako jediní na Slovensku ponúkame praktické kurzy a semináre, na ktorých učíme odborníkov z oblasti vzdelávania, učiteľov, pedagógov, školiteľov, andragógov, HR manažérov, personalistov, prezentátorov, obchodných predajcov, komunikačné oddelenia a mnohých ďalších záujemcov z oblastí rozvoja a práce s ľuďmi, ako obohatiť svoju prácu o nové moderné prvky a metódy a ako si bez programátorských či iných špeciálnych zručností možno navrhnúť, vytvoriť a používať vlastné digitálne vzdelávacie obsahy – multimediálne prednášky a prezentácie, online webináre, videa, elektronické testy, hry atď. Ak pracujete so svojimi klientmi či žiakmi vo veľkom, zaroveň vás naučíme používať vzdelávací LMS systém Moodle, ktorý je bezplatný a prináša možnostii správy a riadenia výučby online a to tak pre jednotlivcov – špecialistov, ako aj pre oddelenia, tímy, alebo rovno celé firmy. Do tretice, venujeme sa aj  vzdelávaniu v problematike nasadzovania mLearningu – teda vývoju a distribúcii digitálnych vzdelávacích obsahov prostredníctvom mobilných zariadení – notebookov, tabletov, smartfónov, mobilov.

Príďte na praktický seminár!

Nemusíte byť programátorom. Nemusíte byť IT expertom. K tomu, aby ste videli a vyskúšali si ako to funguje v praxi, poriadame praktické semináre a praktické workshopy, kam stačí prísť, uvidieť, naučiť sa a zvíťaziť :). Používame vlastnú notebookovú učebňu s plnou softvérovou výbavou, ukážkami digitálnych obsahov. Pre skupiny pricestujeme kamkoľvek v rámci SR a ČR.

Prečo ,,sa digitalizovať“?

Odborníci dnes hovoria, že nastáva prechod od informačnej spoločnosti k takzvanej ,,trvalo sa učiacej spoločnosti“. O slovo sa hlási celoživotné vzdelávanie a mobilné technológie. Celoživotné vzdelávanie a rozvoj však kladú a budú klásť v zrychľujúcom sa tempe nové požiadavky na  finančne a časovo efektívnu a pritom trvalú dostupnosť obsahov najmä v ucelených systémoch, dostupných kedykoľvek, kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Preto už dnes v mnohých spoločnostiach vstupujú segmenty vzdelávania, personalistiky a manažérstva do procesov digitalizácie. Niet sa čo čudovať. Nasadenie digitálnych technológií a multimédií do  vzdelávania a práce s ľuďmi je moderným a vysoko účinným spôsobom, ako efektivizovať a zároveň štandardizovať  vzdelávanie, testovanie,  trénovanie, prezentovanie, hodnotenie, poradenstvo, konzultácie, databázovanie, budovanie knowledge management systémov, budovanie knižníc a zdrojov, zdieľanie, komunikáciu a ďalšie procesy, ktoré súvisia s ľudskými zdrojmi a ich rozvojom. A čo je pritom najdôležitejšie a najvzrušujúcejšie – dostupnosť takýchto riešení je dnes prakticky pre akúkoľvek firmu či jednotlivca oveľa viac bližšie a realizovateľnejšie, než kedykoľvek predtým. Vývoj sa nezastaví…

Okruhy tém na praktickom seminári:

1. Teórie a témy

 • Teória digitálneho vzdelávania – úvod do odboru, základné pojmy a procesy
 • Súčasnosť a budúcnosť technológií vo zdelávaní
 • ADDIE model – konverzia tradičných podkladov (Word, Excel, PPT…) do online obsahov

2. Praktické práce

 • MS PowerPoint v digitálnom vzdelávaní a prezentovaní
 • Adobe Presenter start  – tvorba elearningových aplikácií a multimediálnych prezentácií – praktické práce
 • Adobe Presenter Video Express start – vytvárame vlastné webináre – praktické práce
 • O používaní LMS Moodle

Výhody ,,sebadigitalizácie“:

 • svoje aktivity obohatíte o nové moderné digitálne technológie a prístupy, multimédiá, interaktivitu, hravosť…
 • svojim klientom, žiakom a inému auditóriu prinesiete štandardizované celistvé informácie pre všetkých klientov v online prostredí
 • až niekoľkonásobne môžete usporiť náklady pre seba aj svojich klientov oproti klasickým aktivitám vo vzdelávaní a prezentovaní
 • časová úspora pre účastníkov, firmy aj klientov
 • trvalý prístup k obsahom v online systéme – kedykoľvek a odkiaľkoľvek, pre ľubovoľný počet osôb
 • mobilný prístup pre účastníkov aj lektorov – dištančné a kombinované vzdelávanie
 • okamžitá aktualizácia obsahov podľa potreby
 • nastavenie riadeného vzdelávania vo vzdelávacom systéme – časovanie štúdia, delenie úloh, objektívne hodnotenie a testovanie, správa a organizácia výučby, možnosti sociálnej komunikácie medzi účastníkmi aj lektormi, zdieľanie súborov aj obsahov, diskusie…

Niektoré sprievodné efekty nasadenia digitálnych technológií vo firemných a vzdelávacích prostrediach:

 • Vedenie zamestnancov /účastníkov k samostatnosti
 • Neustála komunikácia so zákazníkmi moderným spôsobom 24/7
 • Vedenie zamestnancov k spoluzodpovednosti za svoj rozvoj a vzdelávanie
 • Vaši zamestanci neodchádzajú na zbytočne dlho z pracovných procesov a prostredia
 • Budovanie a posilňovanie zručnosti práce s počítačom a multimédiami u účastníkov
 • Online vzdelávanie ako špecifická forma teambuildingu, spoločných aktivít a dosahovania cieľov
 • Podpora sociálnej komunikácie zamestnancov vo fórach, chatoch, diskusiách a pod. vo firemnom vzdelávacom systéme
 • Budovanie pozitívneho vzťahu k firme, ktorá nasadzuje moderné prístupy

Termíny a technická realizácia:

Semináre realizujeme podľa potreby ako uzavreté vzdelávanie na objednávku, alebo ako verejné vzdelávacie aktivity. Termíny verejných aktivít organizujeme priebežne. Úvodné semináre sú zväčša dvoj- až trojhodinové prierezové vzdelávacie aktivity s informačným a prezenčným akcentom,spolu s praktickými skúškami a ukážkami. To, čo učíme, používame aj priamo vo svojej práci.

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

Cena: 68 EUR
Tri a viac osôb: zľavy, dohodou

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: naša učebňa, 
Podnikateľské centrum MEI, Letná 45, 2. poschodie, č.dv. 214, Košice, 04001
Online: LMS, áno, teórie a základy práce formou multimediálnych kurzov www.mlearning.sk/lms
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

mLearning_mark