Kurz Učenie sa z multimédií /Mayer/

Psychologizujúco zameraný kurz, na ktorom sa účastníci oboznámia s najrozšírenejšou teóriou učenia sa z multimédií, z pera skúseného amerického doktora psychológie a autora prvej výskumom overenej koncepcie Multimedia Learning Richarda E. Mayera. Mayer vypracoval teóriu učenia sa pomcou audio a vizuálneho kanála a podrobne popísal proces prijímania, spracovania a zapamätávania si vzdelávacích obsahov na multimediálnom základe a zhrnul ich do tazvaného modelu SOI. Azda najdôležitejším výsledkom jeho výskumov a praktických prác je vypracovanie 14 princípov učenia sa z multimédií, ktoré si preberieme aj na tomto kurze.

Okruh vzdelávacích tém:

  • Čo je to multimedia learning
  • Princíp učenia sa z multimédií
  • Multimedia principles – Contiguity, Coherence, Multimedia…

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: naša učebňa, 
Podnikateľské centrum MEI, Letná 45, 2. poschodie, č.dv. 214, Košice, 04001
Online: LMS, áno, www.mlearning.sk/lms
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

mLearning_mark