Účastníkom kurzov odteraz zapožičiavame k výuke aj tablety s ebookmi

Počnúc týmto týždňom rozširujeme možnosti pre účastníkov našich kurzov aj o zapožičanie tabletu, ktorý obsahuje elektronické knihy (ebooky) vo formáte PDF so všetkými teóriami k odborom AKR1, AKR2 a AKR3, ktoré máte spracovnané aj v online vzdelávacom systéme. Ide o to, že viacerí z vás sa pýtali na možnosť disponovať obsahmi aj offline a pritom ich mať stále so sebou. Preto sme sa rozhodli výjsť vám v ústrety a zostaviť sériu elektronických učebníc do malých a ľahko prenosných tabletov. Nebudete tak musieť so sebou vláčiť klasické knihy ani vytlačené papiere. Samozrejme, naďalej máte k dispozícii aj všetky multimediálne prednášky a štartovacie kurzy aj v online systéme ako doposiaľ. Do tretice, vybrať si môžete aj z ponuky našej knižnice s klasickými papierovými knihami.

Veríme, že nová možnosť obohatí prípravnú fázu v štúdiu našich odborov a poskytne vám komfort a kvalitu, aby ste sa následne mohli naplno vrhnúť do praktickej časti kurzu v učebni -:)))

Be the first to comment

Leave a Reply