Kurz Typológia digitálnych vzdelávacích interkacií a DVO

Špecializovane zameraný kurz, na ktorom sa účastníci oboznámia s delením digitálnych vzdelávacích obsahov podľa jedného z najvýznamnejších autorov a nestorov navrhovania vzdelávacích obsahov (Elearning design), amerického profesora W. Hortona. Je autorom niekoľkých didaktických publikácií, v ktorých na praktických príkladoch definuje rôzne typy vzdelávacích interakcií a začleňuje ich do väčších celkov s cieľom pochopiť ich podstatu, previazanosť s tradičnou didaktikou a význam použitia. Horton poskytuje ku svojim teóriam množstvo praktických ukážok. Metódy vzdelávania v tradičnej didaktike Horton vníma v digitálnej ére ako vzdelávacie interakcie. Tieto interakcie prebiehajú medzi účastníkom a aplikáciou.

Okruh vzdelávacích tém:

  • O metodike digitálnych vzdelávacích obsahov (DVO)
  • Rozdelenie typov aktivít
  • ABSORB type activities – digitálne prednášky, výklad, prezentácie, simulácie, príbehy…
  • DO type activities – interaktívne aktivity – demonštrácie, testy, úlohy, scenárové cvičenia…
  • CONNECT type activities – projektové úlohy napájajúce na prax…
  • Ďalšie typy vzdelávacích interakcií – SOCIAL activities, mLEARNING, TESTS, GAMIFICATION…

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: naša učebňa, 
Podnikateľské centrum MEI, Letná 45, 2. poschodie, č.dv. 214, Košice, 04001
Online: LMS, áno, www.mlearning.sk/lms
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

mLearning_mark