Typografia: Pridávanie špeciálnych znakov v Adobe InDesign a Illustrator

V bežnej praxi pri sadzbe menších aj rozsiahlejších textov sa nezriedka stretávame s potrebou vložiť do textu špeciálny znak, ktorý sa nenachádza na bežnej klávesnici, alebo pochádza z iného jazyka či abecedy a podobne. Ide najmä o štylistické alternatívy, obchodné znaky, zlomky, číslovky, meny a podobne. Pre tieto špeciálne typografické znaky má InDesign a Illustrator naporúdzi panel Glyfy / Glyphs. Nájdete ho v sekcii Text a tabuľky / Texts and tables v ponuke príkazu Okno / Window. Pozrite si v tomto videu od Adobe prácu s glyfmi v InDesigne (v Illustratore funguje navlas rovnako):

https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/add-accented-characters.html?set=indesign–key-techniques–quick-tips-pros&scid=social64087716&adbid=10153797493627076&adbpl=fb&adbpr=89586647075

Be the first to comment

Leave a Reply