Webdizajn a tvorba stránok: zvoliť si Dreamweaver alebo postačí Muse?

Odveká polemika o tom, či pracovať pri tvorbe webstránok s vizuálnymi editormi alebo priamo programovať, je dnes už neaktuálna. Vizuálne editory, napríklad Adobe Dreamweaver, sa postupne vypracoval na absolútnu špičku v tzv. WYSIWIG vizuálnych editorov a dnes plnohodnotne a porovnateľne s hocičím iným poskytuje možnosti vytvárania webstránok – tak vo vizuálnom režime, ako aj v režime kód. Častý argument, že kóder má vyššiu mieru kontroly nad generovaným kódom, dnes obstojí už len minimálne. Vizuálny režim Dreamweaeru produkuje na 99,9% čistý a validný kód a tak môže práca v ňom ušetriť ohromujúce množstva času a peňazí. Stále pri tom môžete pracovať aj v režime Kód, s profesionálnymi nástrojmi a pomôckami na zvýrazňovanie, kontrolu, debugovanie atď.

Týmto konštatovaním sme teda vonkoncom nechceli povedať, že poznať jazyky HTML a CSS už dnes nie je potrebné. Skutočná sila Dreamweaveru pramení v kombinovanom používaní – skrátka, keď ide o jednoduchšie mechanické práce, môžete pracovať v režime Design a Dreamweaver na pozadí automaticky generuje kód za vás. Je to rýchlejšie, než ručné písanie kódu a mechanická strnulosť. V prípade potreby si môžete kedykoľvek prepnúť zobrazenie do Kódu a nájsť reťazec, v ktorom hodláte vykonať ručné zmeny, alebo skontrolovať reťazce. Do tretice je zaujímavé, oba režimy je možné zapnúť paralelne a využívať ich výhody naraz – režim Split. Mimochodom, tento dvojrežim je vynikajúcim pomocníkom najmä pre začínajúcich webdizajnérov, pretože ak práve vykonávate zmeny v režime Design, Dreamweaver automaticky zvýrazňuje príslušný kód v režime Kód a z toho sa dá skutočne veľmi efektívne učiť.

Venujme ešte krátku poznámku aktuálnej vychytávke od Adobe – aplikáciu s názvom Adobe Muse. Slúži na vývoj webstránok, avšak jeho špecialitou je ,,nutnosť“ vytvárať obsahy iba v dizajnérskom režime. Muse nemá editor kódu a na rozdiel od Dreamveaveru sa v Muse pracuje veľmi podobne ako v bežnej grafickej aplikácií. Na ploche kreslíte kontajnery, vkladáte do nich obsahy a Muse nakoniec vygeneruje celé webové sídlo. To môže byť  veľmi užitočné pre grafických dizajnérov, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s webovým vývojom a publikovaním. Muse im umožňuje za minimum znalostí a investície energie vygenerovať vizuálnym spôsobom obsahy pre publikovanie online na webe a v mobilných zariadeniach. To je super.

Menej super už môže byť prípad, keď nastanú situácie, v ktorých  vyvstane potreba aplikovať do týchto obsahov pokročilejšie funkcionality, vykonať špeciálne úpravy, pridať rozšírenia a podobne. Muse na toto skrátka stavaný nie je – jeho parketou sú ľahšie prezentačné stránky, portfóliá a podobne. Môže to byť fajn, ale pamätajte na spomínané obmedzenia.

Práve preto sme aj my na našich kurzoch k problematike webdizajnu a tvorby webstránok zostali pri klasickom a osvedčenom Dreamweaveri – u nás sa totiž naučíte pracovať v Dreamweaveri tak s režimom Design, ako aj Kód, publikovať pre web, do mobilov, tabletov. Naučíte sa jazyk HTML aj CSS a naučíte sa čítať a orientovať v zdrojovom kóde. To vám nielen uľahčuje aktuálne práce a poskytuje oveľa vyššiu kontrolu nad vytváranými obsahmi, ale zároveň sa pripravujete pre vyššie programovacie jazyky. Ak to teda s vývojom webstránok myslíte vážne,  Dreamweaver by mal byť prioritou.

Čas a technológie sú nezastaviteľné a poľahky sa môže stať, že naše tvrdenia môžu v nejakom časovom horizonte stratiť svoju platnosť. Zatiaľ je ale situácia taká – MUSE: rýchly návrh a vývoj, grafický režim, iba HTML5 obsahy, bez programovacích zručností, absencia pokročilých funkcionalít, nižšia kontrola nad obsahmi. DREAMWEAVER – rýchly návrh aj konektivita pre profesionálne technológie, grafický aj kódový režim, obsahy v ľubovoľnej verzii HTML, vysoká kontrola nad obsahmi, nutná znalosť aspoň HTML a CSS.

O týchto a mnohých ďalších sa dozviete na našich kurzoch k webdizajnu a tvorbe webstránok. Informácie k akreditovanému odboru nájdete na www.dreamweaver.sk  

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply