Tvorba korektného tlačového PDF: Distilovať, alebo exportovať?

Na kurzoch reklamnej a propagačnej grafiky sa často stretávam u študentov s otázkou, či je lepšie vytvárať tlačové PDF-ko z Illustratora / InDesignu pomocou distilovania, alebo je dobrá aj voľba cez príkaz Exportovať (InDesign) alebo Uložiť ako (Illustrator). V zásade sa dá povedať, že – aj, aj -:) Isté rozdiely však predsa len sú.

K tomu, aby sme pochopili vývojovú genézu tejto dvojice volieb, načrime trochu do histórie. Na prelome milénia, teda v časoch technologicky už viacmenej prehistorických ))) sa ako výstupný formát do tlače používal PostScript (komerčný formát v majetku Adobe). Z týchto súborov s koncovkou.PS boli neskôr vytvárané pomocou maličkej aplikácie Distiller dnes už nepostrádateľné PDF súbory, ktoré dokázali plne nahradiť PS a zároveň odstrániť niektoré ,,nevýhody“ postscriptových súborov ako je mohutný objem, krivkovanie písiem a podobne. V praxi to bežalo tak, že zo zdrojovej grafickej aplikácie InDesignu / Illustratora / Photoshopu sa najprv vytvoril postscriptový súbor PS, z ktorého sa následne pomocou spomínanej maličkej podaplikácie Acrobat Distiller vydistilovalo tlačové PDF.

V ďalšom technologickom vývoji sa tento viackrokový proces zjednodušil tým, že priamo do grafických aplikácií  bol zabudovaný úplne nový exportný PDF modul, ktorý dokázal generovať PDF-ka priamo z aplikácie, jediným krokom – cez príkaz Exportovať. Je ale treba povedať, že v prvých rokoch táto funkcionalita poriadne blbla a tlačiari sa sťažovali na nekorektné dáta. Z tohto dôvodu sa odporúčalo naďalej osvedčeným spôsobom PDF-ka radšej distilovať, aby ste si zabezpečili, že sa vytvorí korektné PDF.

Časom sa funkcie priameho exportu a ukladania PDF zo zdrojových aplikácií značne zlepšili a dnes už nespôsobujú prakticky žiadne problémy. I napriek tomu sa nájdu medzi grafikmi takí, ktorí pre istotu stále distilujú, keďže Distiller aj formát PostScript naďalej existujú aj v najnovšich verziách grafických softvérov Adobe ako alternatívna možnosť.

kompletnú problematiku predtlačovej prípravy a tvorby PDF rozberáme na našich kurzoch k Reklamnej a propagačnej grafike, kurzu Kompozícia, layout a sadzba, ale aj pri softvérových tréningoch.

Pozrite si krátke video ako vytvoriť distilované PDF z postscritpového súboru PS v prostredí Adobe Acrobatu:

Be the first to comment

Leave a Reply