Priatelia, na základe podnetov od vás, absolventov akreditovaného programu Digitálny design a multimédiá (alebo jeho jednotlivých odborov AKR 1,2,3 alebo 4) sme zostavili rozširujúci nadstavbový vzdelávací program pod názvom Špecialista tvorby digitálnych produktov. Zúžitkujete v ňom všetky svoje doterajšie vedomosti a zručnosti v grafike, dizajne a multimédiách a zacielite sa na veľmi dynamický a atraktívny segment tvorby a publikovania obsahov – pre digitálny svet.

Ide o rozširujúcu špecializáciu pre tých grafikov a dizajnérov, ktorí sa chcú uplatniť ako návrhári a vývojári koncových digitálnych produktov pre tieto oblasti / segmenty trhu:

 1. Tvorba digitálnych vzdelávacích obsahov – podrobný tréning v Adobe Captivate + teória digitálneho vzdelávania (32 hodín). Výstupné produkty – elearningové kurzy, testy, interaktívne aplikácie s edukatívnym obsahom. >> Podrobné osnovy Captivate
 2. Tvorba digitálnych publikácií – rozširujúci tréning v Adobe InDesign (12 hodín) – konverzia klasických tlačovín do digitálnych publikácií, nástroje, možnosti, interaktívne prvky. Výstupné produkty – ebooky, interaktívne PDF dokumenty, mobilné aplikácie >>Podrobné osnovy InDesign
 3. Tvorba obsahov pre digitálny marketing – podrobný tréning v PowerPoint + iSpring  (32 hodín)- tvorba digitálnych prezentácií a obsahov pre online marketing. Výstupné produkty – interaktívne prezentácie, videomanuály a pod. >>Podrobné osnovy iSpringSuite
 4. Videotvorba a  produkcia – podrobný tréning v Premiere Pro – strih a spracovanie videomateriálov (32 hodín). Výstupné produkty – videoprodukcia s rôznym zameraním pre digitálne podnikanie >> Podrobné osnovy Premiere Pro
 5. Interaktívne aplikácie pre mobilné zariadenia – rozširujúci tréning Adobe Animate (12 hodín) – tvorba a publikovanie obsahov do formátov mobilných aplikácií. Výstupné produkty – aplikácie pre Android, iOS a desktop >> Podrobné osnovy Animate

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • Prezenčne: 698 €, kombinované vzdelávanie: učebňa Košice + LIVE + LMS, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
  (počas mimoriadnej covid situácie stretnutia LIVE + LMS)
 • Online LMS: 498 €, www.mlearning.sk/lms, (štúdium v online učebni + dohľad lektora a konzultácie + praktický webinár s lektorom 2×90 min)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
 • Typ programu: Nadstavbová špecializácia
 • Rozsah kurzu: 120,00 hodín
 • Vstupné vedomosti z oblastí grafiky alebo dizajnu: áno, buď z našich kurzov, alebo bežné vstupné znalosti z ,,klasickej grafiky“ a práce s programami Adobe, Corel., QuarkXPress. V prípade účastníkov bez vstupných znalostí najprv príprava v LMS

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

Výstupný doklad:

certifikát o absolvovaní programu Špecialista tvorby digitálnych produktov

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003
info@digitaldesign.sk