Tento kurz odporúčame najmä zamestnancom vo firmách a inštitúciách, ktorí vytvárajú alebo pracujú s firemnými či úradnými tlačivami a dokumentami, odosielajú a prijímajú pracovnú korešpondenciu, vytvárajú vo firme menšie reklamné materiály na web a sociálne médiá, alebo prezentujú svoju firmu či jej produkty navonok, pričom nie sú grafikmi. Kurz je vhodný aj pre užívateľských nadšencov, či hobbistov, pre rýchle navrhovanie užívateľských grafických produktov pre web a video.

Oboznámite sa s teóriou a praxou grafickej úpravy najrôznejších firemných reklamných a propagačných materiálov, navrhovaním prezentácií napríklad pre obchodné stretnutia, školenia, online marketing, firemné a produktové portfóliá a všetky ostatné produkty, ktoré súvisia s bežnou firemnou reklamou a propagáciou, obchodovaním alebo prezentovaním.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (Prezenčne + Dištančne).
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho designu a multimédií – pracovníci kancelárií, administratíva, všetky úrovne manažérov, obchodní zástupcovia, produktoví špecialisti, prezentéri, online marketéri, pracovníci technických podpôr atď.
Profil absolventa

 • Absolvent modulu rozumie základným princípom grafickej úpravy firemných tlačovín, propagačným materiálom pre tlač / web / video a samostatne navrhuje a upravuje firemné a propagačné materiály, ako aj firemné, produktové a obchodné prezentácií a pod.
Metódy

 • Výklad, teoretická príprava v oblastiach počítačovej grafiky, grafického dizajnu,
 • Simulácie, dištančné vzdelávanie v online systéme,
 • Praktický nácvik v učebni, projekty a zadania, konzultácie,
Rozsah kurzu: 48,00 hodín / cca 1 mesiac, z toho 24 hod. dištančne a 24 hod. prezenčne
Cena kompletného programu: 328 € (možnosť 2 splátok)
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Učebné plány a osnovy

Prípravné kurzy

Základy počítačovej grafiky
3 hod., z toho 1 hod. prezenčne  2 hod. dištančne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Delenie farieb, vnímanie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Základné pravidlá designu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
 • Základy písma a typografie
 • Multimédiá a ich možnosti v kreatíve
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video

Rodina produktov Spark family

Intuitívne online nástroje na vytváranie rôznej firemnej grafiky – obrázkov, animovaných príbehov, webstránok a videí. Produkty sú užívateľsky navrhnuté pre neobmedzené použitie podľa vlastnej predstavy, ale obsahujú aj robustnú zásobu hotových predlôh, do ktorých stačí vložiť vlastné texty, obrazy a videá a za krátku chvíľu máte hotovo )))

 • Spark Post – vytvárajte pútavé grafické materiály (vizitky, postcardy, inzeráty, ponukové listy atď.),
 • Spark Web – návrh webovej stránky s moderným vzhľadom nebol nikdy jednoduchší
 • Spark Video – animované klipy a pútavé videopríbehy pre firmy aj osobne

MS PowerPoint – podrobný tréning

8 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne

Design obchodných a marketingových prezentácií

 • Zoznámenie sa s užívateľským prostredím
 • Základy prezentácie
 • Práce so snímkami
 • Zobrazenia – Normálne, Radenie snímkov, Poznámky, Na čítanie
 • Vytváranie kopírovanie, premenovávanie
 • Práce s objektami na snímkoch – vytváranie, import, vyberanie…
 • Zmena rozloženia snímkov
 • Predlohy snímkov, motívy, šablóny
 • Práce s textom
 • Vkladanie obrázkov, klipartov a diagramov
 • Vkladanie obrázkov a klipartov
 • Práce s diagramom
 • Tabuľky
 • Grafy
 • Animácie – texty, snímky, objekty
 • Premietanie prezentácií
 • Nastavenie vlastností projekcie
 • Ovládanie projekcie v rôznych režimoch a nastaveniach
 • Tlač a publikovanie do rôznych formátov

Videokurzy MS Word, Excel, PowePoint, OneNote – 6 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 6 hod. dištančne

 • Videotréningy k sade najrozšírenejších kancelárskych aplikácií  MS Office – Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorým je prispôsobený aj výklad a ukážky.Poznámka: Kurz poskytujeme bezplatne ako voľne dostupný online zdroj. Podmienkou pre jeho aktivovanie v našom systéme je zakúpenie akéhokoľvek nášho vzdelávacieho produktu.

Praktické projekty

Vytváranie projektov na zadané témy – 20 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne

 • tvorba bežných firemných a propagačných tlačovín – hlavičkové papiere, vizitky, tlačivá, elektronické formuláre, PDF dokumenty, návrh menoviek, tabuliek, mailových reklám, vytváranie banerov a webovej grafiky, letáčikov, úprava forografií, predtlačová príprava
 • tvorba obchodnej, firemnej alebo produktovej prezentácie.