Spark| Digitálna kreativita na školách – získajte viac informácií ako využiť potenciál

V modernom školstve sa neustále hovorí o potrebe ústupu od tradicionalistických a informalistických koncepcií vzdelávania žiakov k projektovým a kreatívnym koncepciám, ktoré umožňujú slobodnejší prístup, menej memorovania a oveľa vyššiu sebarealizáciu a tvorivosť. Adobe na tieto účely v oblasti digitálnej grafiky má koncept produktov Adobe Spark, ktoré nasadzuje najmä na školách a v žiackych projektoch. Základná verzia Sparku je zadarmo, premium funkcie potom za malý mesačný poplatok. Viac o možnostiach digitálnej kreativity nájdete na tomto linku:

Adobe Spark Activities for Elementary Students