Softvérové kurzy a podrobné tréningy sú ideálnym riešením, ako získať vedomosti a praktické zručnosti v práci s aplikáciami pre grafiku, design a multimédiá.  Vyberte si akýkoľvek softvérový kurz z nasledujúcej ponuky, alebo si vytvorte ľubovoľný balík zo softvérových kurzov a využite výrazné zľavy (viď nižšie).  Softvérové kurzy sú zamerané najmä na zručnostné ovládnutie programov a praktické projekty.

Vysvetlivky k formám realizácie:

  • PREZENČNE – klasický prezenčný kurz kombinovanou formou (stretká v učebni + online stretká naživo)
  • LIVE – kurz online naživo, výklad, ukážky, zdieľania obrazoviek, konzultácie
  • LMS – samosttatný kurz v online učebni, dohľad a pomoc lektora, spoločný webinár s lektorom

VIAC INFO O FORMÁCH VZDELÁVANIA: https://www.mlearning.sk/?page_id=1324

Ponuka našich podrobných softvérových kurzov a tréningov:

Kód Názov soft. tréningu
a dostupné úrovne
Zameranie Formy
realizácie
Podrobné info Cena
 SV01 Acrobat (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
príprava do tlače, kontrola PDF dát Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy
188 €
148 €
108 €
 SV02 InDesign (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
sadzba, layout, kompozícia Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy 188 €
148 €
108 €
 SV02 QuarkXPress (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
sadzba, layout, kompozícia Prezenčne
LIVE
>>viac info a osnovy 188 €
148 €
 SV03 Illustrator (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
vektorová grafika Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy
188 €
148 €
108 €
 SV04 Dreamweaver (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
webdizajn, tvorba webstránok Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy
248 €
188 €
148
 SV05 Animate / Flash (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
interaktívne animácie / mobile apps Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy
188 €
148 €
108 €
 SV06 Captivate (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
tvorba ekurzov a tutoriálov Prezenčne
LIVES
LMS
>>viac info a a osnovy 188 €
148 €
108 €
SV07 PowerPoint (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
prezentácie Prezenčne
LMS
LIVE
>>viac info a osnovy
18 €
108 €
 SV08 CorelDRAW (I.+II.)
– rozšírený softvérový kurz
vektorová grafika, sadzba Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy  188 €
148 €
108 €
 SV09 Photoshop (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový kurz
úpravy foto, montáže, koláže, retuš Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy
188 €
148 €
108 €
 SV10 Premiere (I.+II.+III)
– podrobný softvérový kurz
videostrih, úprava videa Prezenčne
LIVE
LMS
>> viac info a osnovy 188 €
148 €
108 €
 SV11 Affinity Designer (I.+II.)
–  rozšírený softvérový kurz
vektorová grafika Prezenčne
LIVE
LMS
>> viac info a osnovy 148 €
108 €
priprava
 SV12 Affinity Photo (I.+II.)
–  rozšíený softvérový kurz
úpravy foto, montáže, koláže, retuš Prezenčne
LIVE
LMS
>> viac info a osnovy 148 €
108 €
príprava
 SV13 Affinity Publisher (I.+II.)
– podrobný softvérový kurz
sadzba, layout DTP Prezenčne
LIVE
LMS
>> viac info a osnovy 188 €
148 €
108 €
 SV14 Audition (I.+II.)
– rozšírený softvérový tréning
úpravy audia
a zvuku
Prezenčne
LIVE
LMS
>> viac info a osnovy 148 €
108 €
88 €
 SV15 Lightroom (I.+II.)
– rozšírený softvérový tréning
digitálna fotokomora Prezenčne
LIVE
LMS
>> viac info a osnovy 148 €
108 €
88 €

 SV19 iSpring Suite  (I.+II.+III.)
– podrobný softvérový tréning
elearning, online prezentácie Prezenčne
LIVE
LMS
>>viac info a osnovy
188 €
148 €
108 €

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Prehľad dostupných kurzov v online učebni:

Be the first to comment

Leave a Reply