Scribus – alternatívny sadzbár pre alternatívnych užívateľov (a iné…)

V tomto období rozširujeme ponuky našich kurzov o nové produkty. Okrem osvedčených harcovníkov od Adobe či Corelu  sme možno trochu prekvapivo zaangažovali aj bezplatný nástroj na digitálny dizajn a sadzbu – Scribus. O tom čo tým sledujeme a aké sú možnosti Scribusu s porovnaní s konkurenčnými profesionálnymi a komerčnými InDesignom a CorelDrawom, ale aj celkovým stavom vo svete grafických softvérov a ich prevádzkových modelov, sa dočítate v tomto článku.

Naše úsilie rozšíriť ponuky softvérových kurzov a výcvikov, ktoré sa až donedávna točili takmer výlučne okolo produktov Adobe, o ďalšie konkurenčné produkty, je jasný – hodláme poskytnúť dizajnérom informácie a možnosti zvoliť si z viacerých alternatívnych nástrojov z hľadiska nákladov na ne a spôsobu prevádzky. A samozrejme, poskytnuť možnosť rozhodnúť sa, do ktorého z riešení investujú svoje vzdelávacie peniaze. Pretože síce platí staré známe, že softvér z vás ozajstného grafika a dizajnéra ešte neurobí, ale bez softvéru by sme sa zasa  museli vrátiť k oloveným matriciam. Čiže začnime najprv obchodnými modelmi súčasných softvérov.

Predplatné softvéry – povedzme si otvorene: riešenie Adobe poskytovať svoje produkty výlučne formou predplatného zďaleka nevyhovuje všetkým. Adobe má krásne a moderné riešenia súhrnne nazvané Creative Cloud, luxusné doplnkové služby, ktoré i keď fungujú občas rozpačito (ale majú právo na svojich ,,prvých sto dní“), všetky tieto nové prístupy a technológie postavili Adobe ako lídra do výlučného monopolu. A to je zlé – Adobe sa totiž rozhodlo zariskovať a išlo s kožou na trh, v snahe napĺňať vytýčené biznis modely a zaistiť neustávajúcu nutnosť platiť, zrušilo trvalé licencie väčšiny svojich produktov a konvertovalo na predplatné. O tom, ako sa tento predplatný cloud model ujal v praxi a či splnil ich očakávania, môžeme len polemizovať. Isté však je, že mnoho užívateľov sa nevie vnútorne zžiť s predstavou, že budú povinne a doživotne platiť Adobe čiastku 60 € mesačne, aby mali prístup k ohromnému zásobníku aplikácií pre grafiku, web, video a multimédiá. ktoré častokrát nielen že neuvidia, ale ich ani nepotrebujú.

Trvalé licencie – v tejto oblasti sú dostupné grafikom a dizajnérom nemenej známe produkty Corelu – Draw a PhotoPaint v rámci Corel Graphic Suite X7. Produkt môžete získať ako trvalú licenciu alebo formou predplatného – cca 30€ mesačne.

CorelDraw je starý osvedčený harcovník – aktuálne vo verzii 17. V komunitách nájdete jeho horlivých zástancov aj nemenej vášnivých odporcov. To ponechajme bokom. Pretože v každom prípade  vám Corel Draw poskytuje spoľahlivé cesty pre publikovanie svojich dizajnérskych riešení, dobré zázemie, užívateľskú prítulnosť aplikácií a istú jednoduchosť. Oproti robustným a často ,,lepkavo“ fungujúcim softvérovým titanom od Adobe je vidieť rozdiel napohľad. Ak vám vyhovujú trvalé licencie a sloboda pri rozhodovaní, kedy budete upgradovať (a teda platiť) a kedy ešte nie, voľte Corel. Žiaľ, ďalšie podobné komerčné riešenia v tomto softvérovom segmente sú už výrazne obmedzené. Quark sa dostal na trhu do absolútnej minority a ostatné nástroje ako FreeHand, či PageMaker Adobe skúpilo a spoľahlivo zlikvidovalo.

Bezplatné aplikácie – v tomto segmente kráľujú grafikom a dizajnérom Scribus (DTP, dizajn, sadzba), Gimp (bitmapový editor) a Inkscape (vektory, kreslenie, ilustrácia). Keďže naše zameranie na tomto webe je dosť orientované dizajnérsky, venujme pozornosť najmä Scribusu.

Scribus je voľne dostupný nástroj na dizajnovanie a sadzbu ľubovoľnej printovej grafiky, periodík, publikácií, menších či väčších, jednoduchších či objemnejších tlačovín a podobne. Aktuálne sa Scribus nachádza vo verzii 1.4.5 a je nutné povedať, že pracovná intenzita vývojárov Scribusu dosahuje v posledných rokoch skutočne iba vlažné tempo. To je škoda. Domnievam sa totiž, že v Scribuse je urobený veľký kus práce a má veľký potenciál. Scribus umožňuje dizajnérom používať aplikáciu na bežnú sadzbu aj návrhárske práce, podporuje import a sporacovanie všetkých najznámejších a najpoužívanejších grafických formátov, jeho nástrojová výbava je dostatočná minimálne pre menšie až stredne obtiažné projekty a preto môže byť ideálnym riešením pre všetkých grafikov, ktorí si nemôžu dovoliť alebo nechcú platiť Adobe 60€ mesačne, alebo kupovať trvalé licencie a to z rôznych dôvodov.

Ako som spomínal Scribus má veľký potenciál a rovnako veľký nevyužitý potenciál – jeho rozhranie je dosť zastaralé, pracovné ovládanie aplikácie má už tiež nejaký ten piatok, niektoré funkcionality sú viac náznakom a prísľubom do budúcnosti, než reálnym pokročilým nástrojom. Ale i napriek tejto  kritike stále tvrdím, že Scribus tu je, má svoje opodstatnenie a dokáže naplniť vaše požiadavky na dizajnérsku výrobu aj kreatívne navrhovanie minimálne v istom segmente a pre isté určenie. Práve preto sme ho zaradili a budeme sa mu venovať podrobnejšie v článkoch a tutoriáloch.

Celá problematika má však oveľa širšie kontexty.

Na našich kurzoch sme sa stretli s viacerými zaujímavými postojmi – niektorí študenti odmietajú používať pirátsky softvér. Alebo ho používať nemôžu. Pretože okrem vrcholových a profesionálnych grafikov tu totiž na trhu máme aj rozsiahle komunity užívateľských grafikov a poloprofesionálov, občasných dizajnérov, freelancerov, používateľov v úradoch, na školách, v inštitúciách tretieho sektora a podobne. Adobe ich ponechalo napospas osudu, Corel sa časť z nich snaži zmigrovať k sebe najmä vaktuálnej verzii X7. Pre týchto všetkých môže byť Corel Draw vhodnou alternatívou, ale pre časť z nich môže poskytovať dostatočný priestor dokonca aj Scribus.  Lebo ako to už býva, ak si odmyslíme v komerčných a profesionálnych nástrojoch rôzne marketingové petardy a kvázivylepšenia, s cieľom nalákať na upgrade alebo kúpu predplatného, ostane nám na ploche zopár kľúčových nástrojov, ktoré nám postačia na plnokrvnú dizajnérsku prácu. A to je super.

Možno sa ešte v krátkosti povenujem otázkam z komunitných fór, v ktorých sa neraz horúčkovito rozoberá, či nám treba ďalších grafikov a tiežgrafikov, či a ako budú fungovať, či zbytočne nepodbíjajú ceny a riedia konkurencieschopnosť atď. Celkovo si myslím, že musíme opustiť niekoľko predstáv – napríklad že komunita grafikov musí byť nevyhnutne nejakou malou komunitou vyvolených a tí ostatní ,,iba kazia remeslo“. Svet sa vyvíja oveľa dynamickejšie a oveľa rozmanitejšie a  trendom s celkovým nárastom profesií, špecializácií, epizódnych kariér, digitálnych kompetencií, trendov celoživotného vzdelávania osôb a trvalo učiacich sa organizácií, nemôže zaostať ani grafický svet.  Dobrého dizajnu nie je nikdy dosť. Namiesto pokusov vystrnadiť záujemcov o tieto odbory a vizuálnu komunikáciu na akúsi odborovú perifériu s vierou, že tam budú živoriť a nakoniec naše komunity opustia, je podľa mňa skutočne lepším riešením poskytnuť im na úrovni legislatívy aj odborného zázemia ďalší a ďalší priestor a vzdelávacie podmienky, aby sa rozvíjali a vytvárali neskôr sebavedomé ponuky na trhu a zároveň nehyzdili naše ulice, schránky a reklamné noviny často otrasnými vizuálnymi paškvilmi. Trh a konkurencia totiž v čase a spoľahlivo prečistia aj bez našich xenofóbnych nálad tých, ktorí sa nechcú učiť a rozvíjať, ktorí nie sú skutočnými grafikmi, iba vizionármi o lukratívnom remesle a šuflíkármi rôzneho rangu. A tak je to fajn.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply