Rastrové efekty vektorovej kresby v Illustratore – ako tomu rozumieť?

Pri exporte korektného tlačového súboru PDF z Illustratora sa občas objaví výstraha o tom, že nastavenie rastrových efektov dokumentu je 72 ppi. Mnohých grafikov táto informácia trochu zaskočí a nerozumejú, prečo majú niekde vo vektorovom dokumente upravovať nastavenia rastrových efektov.

Trik je v tom, že i keď je Illustrator špičková vektorová aplikácia, umožňuje vám pracovať do určitej miery aj s biitmapovými grafikami. Pre tieto účely bol dokonca z Photoshopu ,,implantovaný“ do Illustratora rozsiahly panel s ponukami Efekty Photoshopu. A to sú ony. Tieto efekty sa totiž majú aplikovať primárne na rastrové objekty, teda fotografie, ak pripravujete zmiešanú grafiku v Illustratore, ale niektoré efekty hotoshopu dokonca fungujú aj pri aplikovaní na vektorový objekt alebo cestu.

Tieto rastrové efekty si teda Illustrator stráži, aby ste mali na pamäti, že pri použití akejkoľvek rastrovej grafiky, alebo čo i len rastrového efektu vo vektorovom diele, musíte rátať s istými obmedzeniami, ktoré prináša závislosť na rozlíšení.

Ak pri tvorbe nového dokumentu vyberiete správny profil vzhľadom k cieľovému publikovaniu, toto upozornenie sa v dialógovom exportnom okne PDF neobjaví. Ak ho tam však vidíte, musíte sa vrátiť späť do Illustratora a nastavenie rastrových efektov upraviť pre výstupný zámer. Nastavenie nájdete v krátkej videoukážke.

 

Be the first to comment

Leave a Reply