Dobrá správa pre všetkých záujemcov o rekvalifikačné akreditované vzdelávanie, hradené Úradmi práce prostredníctvom projektov rekvalifikácie KOMPAS+ a REPAS+. Naše kurzy grafiky, grafického designu, webdesignu a tvorby webstránok, ako aj kurzy interaktívneho designu a multimédií môžete u nás absolvovať aj v roku 2019. Pripravili sme pre vás tlačivá a všetky inštrukcie.

Vyberte si akreditovaný program

V rámci celkového akreditovaného programu Digitálny dizajn a multimédiá máme pre  vás  pripravené kombinácie dvojíc možných akreditovaných odborov (teda dvojodborové zamerania), alebo jedno komplexné semestrálne akreditované štúdium (štvorodborové zameranie). Tieto programy sú pre vás zostavené tak, aby vám poskytli skutočne kvalitnú rekvalifikáciu s rozsahom a obsahom ako nikde inde!

Naše vzdelávacie programy majú v porovnaní s inými ponukami na trhu s podobným obsahom a rozsahom suverénne najnižšiu cenu. Ako uchádzač si sám/sama vyberáte svoju budúcu kvalifikáciu a aj poskytovateľa a svoj zámer predkladáte ako požiadavku na úrad práce. Nedajte sa preto nikým otvorene či skryto odhovoriť. Ak sa vám naše ponuky pozdávajú, ako úplne prvý krok kontaktujte najprv nás a poskytneme vám viac informácií k tomu, aby bola vaša požiadavka riešená korektne a schválená.

Vyberte si teda z našej ponuky:

> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium (štvorodbor)
(osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

>> ŠPECIALISTA TVORBY DIGITÁLNYCH PRODUKTOV
(nadstavbový, rozširujúci program ku odborom AKR1,2,3 alebo 4, certifikát o absolvovaní)

Pokyny pre žiadateľov o štúdium cez KOMPAS+ a REPAS+

Ak ste si vybrali, pripravili sme pre vás elektronicky vyplňovateľné formuláre PDF, ktoré obsahujú  oficiálne tlačivá od úradu práce, ktoré potrebujete vyplniť pre podanie žiadosti o preplatenie rekvalifikácie / kompetenčného kurzu:

DOWNLOAD:

Stiahnite si elektronicky vyplňovateľné tlačivo požiadavky a Obch. zmluvné podmienky:

>> 2019 Tlačivo pożiadavky KOMPAS+ (PDF eformulár, od 2.9.2019)
>> 2019 Tlačivo požiadavky REPAS+
(PDF eformulár, od 2.9.2019)
>> 2019 Obchodné a zmluvné podmienky mLearning SK (PDF)

POSTUP PRE PODANIE NA ÚP:

  • Tlačivo požiadavky obsahujú časti: A, B,
  • V časti A vyplňte vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@mlearning.sk.
  • V časti B vám prihlášku potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju vytlačenú klasickou poštou na papieri.
  • K nami potvrdenej časti prihlášky B doložíte ostatné prílohy a celé odovzdáte na vašom Úrade práce pre schvaľovanie,
  • Po schválení nám osobne alebo poštou doručíte Potvrdenie o príspevku pre poskytovateľa rekvalifikácie (vydá vám úrad práce) + podpísané Obchodné a zmluvné podmienky mLearning.sk

Ak potrebujete poradiť, kedykoľvek nás kontaktujte:
Tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvihnutia vzdelávame!)
info@mlearning.sk

Be the first to comment

Leave a Reply