Príprava na nahrávanie webinárov v domácich podmienkách

Takmer všetky webináre a kurzy, určené pre žiakov, študentov, účastníkov, obchodných partnerov či zákazníkov, vznikajú v podmienkach mimo profesionálnych nahrávacích štúdií. I keď dnešné softvéry už umožňujú eliminovať mnohé nežiadúce vplyvy z okolia, stále existujú isté prípravy a postupy, ktoré pomôžu prostredie a podmienky pre nahrávanie čo najviac vylepšiť. Známy elearning developer Rick Zanotti naviac odporúča aj hardvérové vybavenie 🙂

Be the first to comment

Leave a Reply