Presenter 9: čítanie a nahrávanie textov

Adobe Presenter je špeciálny plugin, ktorý je možné inštalovať do prostredia PowerPointu. Jeho funkcie a nástroje umožňujú konverziu tradičných prezentácií a elearningových kurzov do formátu flashových SWF výstupov, pričom samotné PPT dokumenty môžete ešte pred finálnym exportom obohatiť objektami zo sád predpripravených interaktívnych a multimediálnych funkcionalít, vrátane testov a kvízov. Iconlogic aktálne informuje o niektorých vylepšeniach na čítanie a nahrávanie textov do prostredia e.kurzov. Viac si prečítate na tomto linku.

Be the first to comment

Leave a Reply