Premiere Pro | Animate CC | Kreatívne video s kreslenými animovanými prvkami

Naďabil som na zaujímavý tutoriál, v ktorom autor kombinuje video, pripravené v Premiere Pro, importom do projektu v prostredí Animate CC a dopĺňa ho o kreatívne kreslené a animované prvky.