Na IX. konferencii Inovačný proces v elearningu 2015 prednesieme príspevok k mLearning dizajnu

Už o tri týždne sa  zúčastníme s vlastnou prednáškou na workshope IX. medzinárodnej vedeckej konferencie Inovačný proces v e-learningu 2015, ktorú poriada Ekonomická univerzita  v Bratislave, Katedra aplikovanej informatiky FHI. Podujatie sa koná 22. aprila 2015:

Budova rektorátu – Spoločenská miestnosť
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
viac info: elearning.euba.sk

Konferencia sa zameriava na aplikácie v e-vzdelávaní a súvisiace problémy v oblastiach:

  • metódy a formy e-vzdelávania,
  • zvyšovanie kvality e-vzdelávania využitím nových IKT,
  • manažérske vzdelávacie systémy a ich využitie v dištančnom vzdelávaní na vysokých školách,
  • adaptabilita a trendy dištančného vzdelávania na vysokých školách,
  • význam videokonferencie v e-vzdelávaní,
  • vzdelávanie dospelých v rôznych vedných disciplínach a zvyšovanie ich komunikačných zručností použitím internetových technológií.

Workshop – prezentácia funkčných aplikácií, zdieľanie skúseností s implementovaním elearningu do pedagogického procesu.

Téma našej prednášky na workshope bude súvisieť s možnosťami mLearning dizajnu – teda navrhovania a vytvárania vzdelávacích obsahov pre mobilné zariadenia.

Jaroslav Verlík

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply