Photoshop: 10 (našich) prikázaní, ako postupovať pri úpravách fotografií

Z lektorskej a vzdelávacej praxe sme zložito vysondovali, že mnoho najmä začínajúcich grafikov postráda nejaký praktický postup alebo systém, ako zorganizovať kroky úprav digitálnych fotografií a stanoviť istý nadväzný postup, ako na to. Samozrejme, každá fotografia, ktorá vám pristane v počítači – či už od klienta, alebo naša vlastná – je unikátnou a teda vyžaduje si ľudský osobitý prístup. Ale i napriek tomu môžeme stanoviť, ktoré úpravy a postupy by mali byť vykonané skôr a ktoré neskôr.

Pre tento účel sme na našom kurze zaviedli takzvané desatoro postupu. Ide o akýsi významový hamburger, ktorý vám má uľahčiť a pomôcť zorganizovať jednotlivé úkony.  Ak si ho zapamätáte, čo sa na kurze určite aj stane – úprava fotografií vo vašej praxi už nebude prebiehať náhodným procesom typu ,,čo ma práve napadlo, to riešim“.

Ak vás tieto témy hypnotizujú, dajte si niektorý náš kurz, na ktorom Photoshop vyučujeme:

>> AKR1: Grafický dizajn – reklamná a propagačná grafika
>>Adobe Photoshop – podrobný softvérový tréning 

Be the first to comment

Leave a Reply