Náš portál sa kľúčovo orientuje na 2D grafikov, dizajnérov a multimediálnych tvorcov, v rôznych odboroch, v ktorých pôsobia. Radi by sme vám zabezpečili nielen vzdelávacie služby a rozvojové činnosti, ale aj softvérovú, teda nástrojovú výbavu. Z tohto dôvodu sme požiadali o partnerstvá najdôležitejších výrobcov softvérov, v ktorých dnes a denne pracujeme – Adobe, Corel, Quark a najnovšie aj Affinity.

Ak si teda chcete zaobstarať licencie k akémukoľvek programu od vyššie uvedených spoločností, kontaktujte nás a k licenciám za rovnaké ceny ako u výrobcu naviac získate tieto služby:

  • poradíme vám výber vhodného nástroja (nástrojov) v závislosti od vašich požiadaviek a praktických cieľov,
  • zrealizujeme nákup licencií cez naše partnerstvo s garanciou nezvýšenej ceny,
  • pomôžeme s inštaláciou a aktiváciou,
  • poskytneme vám úvodné prierezové zaškolenie do produktu, ktorý ste cez nás zakúpili,
  • poskytneme bežné poradenstvo v neobmedzenom čase.

Viac informácií k produktom Adobe Creative Cloud získate na našej stránke: www.creativecloud.sk
Viac informácií k produktom Corel nájdete na našej stránke: www.corel.sk
Viac informácií k produktu QuarkXPress nájdete na našej stránke: www.quarkxpress.sk
Viac informácií k produktom Affinity: www.affin.sk.(vo výstavbe, ponuku, pripravujeme)

KONTAKT:
Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
mail: info@digitaldesign.sk