PaintShopPro | Ako vytvoriť ochranný znak do akejkoľvek fotografie

Dnes sa pozrieme do aplikácie Corel PaintShopPro, v ktorom si vysvetlíme, ako vytvoriť a aplikovať ochranný vodoznak do akejkoľvek digitálnej fotografie. Tento postup je plne uplatniteľný aj v akejkoľvek inej aplikácii (Photoshop, Affinity Photo atď.):