OZNAMY | Termíny našich septembrových kurzov sú takmer beznádejne obsadené

Vážení záujemci o naše kurzy, oznámujeme, že termíny našich septembrových kurzov sú takmer obsadené. Štúdium AKR1234 (alebo jeho jednotlivé  odbory) sme museli rozdeliť na dve samostatne bežiace termíny, pretože ako sa môžete na našom webe dočítať, nerobíme veľkohromadné kurzy a chceme sa venovať každému z vás individuálne.

Na termín ročného dvojsemestrálneho štúdia od 16.09.2019 máme ešte dve voľné miesta, na jednosemestrálny termín od 03.09.2019 už len jediné voľné miesto.

Ak teda uvažujete o jesennom štúdiu s nami, prosíme, zašlite nám svoje prihlášky. Prípadne, ak už máte podané u nás papiere, informujte nás o akýchkoľvek zmenách, stave papierovačiek (najmä u účastníkov KOMPAS a REPAS), aby sme mali vždy priebežné info a vedeli aktualizovať účasť na oboch termínoch. Z kapacitných dôvodov viac súbežných termínov vypísať nevieme.

Ďakujeme vám za dôveru a tešíme sa na stretnutia na našich kurzoch!

Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@mlearning.sk

Prehľad a možnosti štúdia u nás nájdete tu: https://www.mlearning.sk/zakladna-mapa/
Prihlášku na kurz a informácie nájdete tu: https://www.mlearning.sk/prihlaska/
Tlačivá a informácie pre účastníkov cez projekty KOMPAS a REPAS nájdete tu: https://www.mlearning.sk/repaskompas/