OZNAM: Opätovné zmeny v projekte REPAS – pre žiadosti podané po 15.4.2016

V rámci už ,,pravidelne tradičných“ zmien v podmienkach a tlačivách pre účastníkov rekvalifikačných kurzov v rámci projektu REPAS dochádza od 15. 4. opäť k istým zmenám. V prvom rade sa zmenil formulár B v ktorom pribudli nové kolónky o počte prezenčných a dištančných hodín každej aktivity, preto by sme vás chceli upozorniť, že ak ste si stiahli a ešte nepodali tlačivo pre UP a bude podané po 15.4., musíme tlačivo pripraviť ešte raz – kontaktujte nás a ušetrite si tak cestu na UP.

Podľa našich informácií došlo aj k sprísneniu podmienok pri odsúhlasovaní druhej či ďalšej požiadavky na účasť na kurzoch / doplnení rekvalifikácie, čo sme v našom prípade vyriešili už prednedávnom, keďže sme pre vás pripravili hneď dvojice akreditovaných odborov na základe vášho opakovaného záujmu o štúdium u nás. Ušetríme vás tak opakovanej byrokratickej tortúry.

Úspešnosť našich absolventov a aj ich spokojnosť s našimi kurzami je podľa zoubieraných spätných dotazníkov až na pár výnimiek mimoriadne vysoká a to aj preto, že naše kurzy nie sú iba mechanicky ,,odrapkanými“ aktivitami, ale prebiehajú v osobnej atmosfére a živom záujme o reálne potreby a problémy nezamestnaného. Ako vyštudovaní andragógovia totiž vieme a radi pomáhame dospelým pri riešení podobných problémov s ohľadom na vašu motiváciu a predstavy o osobnom smerovaní v odbornej oblasti – v našom prípade grafike a odboroch dizajnu.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply