OZNAM | Schválenie rozšírenia našich akreditovaných odborov digitálneho designu

Dňom18.12.2020 Ministerstvo školstva SR oficiálne schválilo aktualizáciu a rozšírenie našej akreditácie vzdelávacieho programu Digitálny design a multimédiá o dva nové odbory:

  • AKR5 – Motion design – animovaná grafika a videotvorba
  • AKR6 – eLearning design – návrh a vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov

Uvedené dva nové odbory tak dopĺňajú naše dlhoročne poskytované odbory AKR1, AKR2, AKR3 a AKR4 tak, že od dnes poskytujeme najkomplexnejšie vzdelávanie pre grafikov a digitálnych designérov na Slovensku: