Orezanie obrázkov do vlastných tvarov v prezentácii PowerPointu

Azda každý z vás, čo pracujete pravidelne v PowerPointe, často potrebujete pri realizácii svojich dizajnérskych predstáv spracovávať obrázky na snímkoch prezentácie rôznymi spôsobmi. PowerPoint sa v posledných rokoch vypracoval na na veľmi výkonný a kreatívny nástroj a pomaly dosahuje na možnosti profesionálnych grafických softvérov a preto vám ponúka úpravy obrázkov priamo v rozhraní. Pre mnohé úpravy teda nemusíte ottvárať obrázky v externých editoroch, ale vystačíte si s PowerPointom. Mrknite si nasledujúce video:

foto: office page

Be the first to comment

Leave a Reply