Celoživotné vzdelávanie = celoživotný osobný a profesný rozvoj. Ak sa s týmito modernými konceptami andragogiky (vzdelávania dospelých) stotožníte, budete kontinuálne napredovať, život tvoriť a nie troviť -:). Podobne ako iné komunity a odbory, aj grafici a designéri sa musia pravidelne a celoročne vzdelávať, zdieľať svoje skúsenosti a udržiavať tvorivú proaktívnu náladu. Z tohto dôvodu sme pre vás vymysleli a pripravili digitaldesign.sk Community Club – uzavretú skupinu, ktorá počas celého roka bude organizovať pravidelné týždenné online webináre na ľubovoľné vopred dohodnuté témy s účastníkmi. Získate tak neoceniteľnú motivačnú a mobilizačnú pomoc, v akejkoľvek profesnej fáze vašej kariéry – vhodné pre úplných začiatočníkov, absolventov našich kurzov, ale aj aktívnych a skúsených grafikov. Vždy je čo sa naučiť, vždy je dôvod sa stretávať a komunikovať na pravidelnej báze. Členstvo v digitaldesign.sk Community Club je pre absolventov akýchkoľvek našich kurzov bezplatné. Pre záujemcov mimo našich absolventov je mesačný poplatok 28 € mesačne, čo znamená, že v každom danom mesiaci absolvujete 4 dvojhodinové webináre a nepretržitú diskusnú podporu v uzavretej facebookovej skupine digitaldesign.sk Community Club. Požiadajte o členstvo a užívajte si výhody dovzdelávania, poradenstva, konzultácií, diskusií, motivácie, inšpirácie atď. Svoje členstvo môžete kedykoľvek zrušiť. Témy do každého webinára navrhujú samotní účastníci – dohadujeme si ich v našej uzavretej facebookovej skupine digitaldesign.sk Community Club. Aby sme zaistili pestrosť a variabilitu tém, pre každý webinár sme stanovili štruktúru štyroch oblastí:
  • Design – teórie , koncepty, trendy jednotlivých odborov atď.
  • Software – tipy a triky, tématické školenie atď.
  • Osobné zručnosti – komunikácia, trh zakázok, klienti, vzdelávanie
  • Diskusia, konzultácie – otázky a odpovede, voľné zdieľanie skúseností, praktické konzultácie projektov atď.

VIAC INFO a PRIHLÁŠKY DO KLUBU: Jaroslav Verlík lektor | komunitný manažér tel. 0948 203 003 mail: info@digitaldesign.sk