O grafike, vizuálnej kultúre, kolaboratívnom vyučovaní a životnom štýle -:)

Svet technológií sa nezastaviteľne rúti dopredu. Už dnes sme svedkami vzniku mobilných alternatív donedávna výlučne desktopových aplikácií pre grafiku, web a multimédiá. Tieto nové nástroje sa pokúšajú etablovať a získať si priazeň avšak nielen u kreatívnych profesionálov, ale aj bežnejších užívateľov a grafických nadšencov. To ohromne rozširuje možnosti a príležitosti stať sa grafikom či kreatívnou osobou v niektorom dizajnérskom odbore, prakticky komukoľvek. Tento vývoj nezastavujme, lebo je nezastaviteľný. Neodsuduzjme, lebo nie je dôvod. Pochopili to aj v Adobe – samozrejme z marketingového hľadiska. Mobilné zariadenie je silným prienikom k osobnej úrovni užívateľa, nielen na doposiaľ všeobecnom a z obchodného hľadiska dosť generickom a neosobnom priestore internetu. Mobilné zariadenie je iná káva.

Svet č. 1: Profesionálni grafici a dizajnéri

Samozrejme,  mnohí už etablovaní dizajnéri sa bránia. Považujú tieto trendy za znesvätenie remesla. Defraudáciu. Amatérizmus. Šuflikárenie.  Kazenie trhu, cien a zakáziek. Ale ja sa nazdávam, že treba zareagovať menej reaktívne a poskytnúť ďalším a ďalším ľuďom v prvom rade možnosti pre kvalitné vzdelávanie, ak sa už rozhodli, že toto krásne remeslo poctia svojou prítomnosťou -:))). Tento proces totiž rovnako spoľahlivo oddelí plevel od zrna – ak sa ktokoľvek z nádejných grafikov bude pokúšať doma na kolene a za polievku vyrábať svoje produkty a predávať ich, pričom jeho vzdelanie bude stáť na tutoriáloch z youtube, tí ostatní beztak vytvoria svojou ponukou tlak, aby takíto tiežgrafici neprežili.  Je to zároveň aj výchova klientov – sami musia pochopiť, že ak bude jediným kritériom cena, ich vizuálna identita bude na úrovni šuflíkovej kvality a free templatov. A ak sa nájdu takí zadávatelia, ktorým to je jedno (a nájde sa ich ešte stále dosť!), o nič neprichádzate – práca s takýmto zadávateľom je zúfalstvo sama o sebe, podhodnotená a ešte k tomu s ňou kopec oštary. Investujte svoje znalosti, čas a psychické zdravie iným smerom – je potrebné hľadať nové možnosti a nové príležitosti zlepšiť spoluprácu s tými zadávateľmi, ktorých vizuálna kvalita zaujíma. A takisto sa vzdelávať v rámci trendov cross-media – lebo tradičným lineárnym kariéram (raz sa niečo naučím, do konca života nič iné nepotrebujem) definitívne odzváňa. Nastupujú trendy expertných a epizódnych kariér, sebariadeného celoživotného vzdelávania, trendy trvalo učiacich sa organizácií, kolaboratívnych a zdieľaných projektov atď. Nechcete byť pri tom? Lebo ja áno.

Svet č. 2: Grafickí nadšenci, užívatelia, hobby…

Samostatnou kategóriou sú užívateľskí grafici a rodiaca sa komunita grafických nadšencov – dizajnérov, hobby záujemcov a podobne, ktorým mobilné zariadenia a dostupnosť softvérových riešení ponúkajú nebývalé možnosti na vzdelávanie, rozvoj a tvorbu v tejto oblasti. Aj to je – nazdávam sa – tiež super. Peknej grafiky nie je nikdy dosť. Svet číslo 1 to ,,neohrozuje“  a svet č. 2 môže sofistikovaným spôsobom rozvíjať svoje vizuálne zručnosti, tráviť užitočne a kreatívne voľný čas. Tento trend zároveň podporí jednu dôležitú digitálnu kompetenciu moderného človeka – schopnosť prezentovať sa vizuálne kultúrne. Alebo minimálne kultúrnejšie, než kedykoľvek predtým.

Svet č. 3: Začnime už oveľa skôr

Dnešné deti už na základnej škole bežne vyrábajú powerpointové projekty ako úlohy. Tento trend má svoje metodické pedagogické hľadisko – deti sa učia vytvárať, organizovať, štruktúrovať a zdieľať obsahy v kolaboratívnom vyučovaní, s využitím moderných technológií. Ale zároveň je to aj o ich schopnosti vizuálne spracovávať v projektoch samého seba, prezentovať sa, predať sa budúcim zamestnávateľom atď., atď. V záľahe rôznych budúcich ponúk je to nesmierne dôležité. Nazdávam sa, že už na základných školách by mali vzniknúť predmety vizuálnej komunikácie, prezentačných zručností a projektovania – samozrejme v primeranej náročnosti vzhľadom k veku žiakov. Pôvodné obsahy predmetov Informatika už dnes ovládajú trojročné deti na užívateľskej úrovni.

Ako som spomínal na začiatku – svet technológií a možností sa nezastaviteľne rúti dopredu. My starší, alebo už etablovaní v praxi, nemôžme reagovať rigidne. Ochota pracovať sa sebe, hýbať sa, učiť sa a tvoriť, mne osobne prídu ako veľmi lákavé možnosti, ako stráviť na tomto svete svoj čas )))) Práca, zábava a voľný čas tu nevídane splývajú. Nechcete byť pri tom? Lebo ja áno.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply