O grafické kurzy, preplatené nezamestnaným cez úrady práce, je veľký záujem

Už druhý rok beží na Slovensku zaujímavý projekt pre nezamestnaných, ktorí sa rozhodnú rekvalifikovať sa alebo získať úplne novú kvalifikáciu – majú možnosť absolvovať vzdelávací kurz v bežných vzdelávacích inštitúciach podľa vlastného výberu, pričom kompletné náklady na kurz hradí za nich úrad práce v rámci projektu REPAS. Zaregistrovali sme zvýšený záujem najmä o kurzy grafického dizajnu a webdizajnu u záujemcov z radov nezamestnaných. Na výber máte u nás z viacerých akreditovaných odborov:

  • AKR1: Grafický dizajn – reklamná a propagačná grafika –  >>viac info
  • AKR2: Grafický dizajn – kompozícia, sadzba, layout –  >>viac info
  • AKR3: Webdizajn a tvorba webstránok –  >>viac info
  • AKR4: Interaktívny dizajn a multimédiá – nadstavba k AKR1, AKR2, alebo AKR3, >>viac info

Zvoliť si však môžete aj akýkoľvek iný kurz z našej ponuky, prípadne si vystavajte svoj vlastný program. Ba dokonca, vybrať si môžete aj viacero odborov naraz, ak hodláte získať naozaj širokú kvalifikáciu a ešte viac tak zvýšiť svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce. Podmienky projektu REPAS to umožňujú.

V prípade, ak máte záujem absolvovať u nás kurz, ktorý za vás uhradí Úrad práce, kontaktujte nás na tel. 0948 203 003 alebo emailom: info@mlearning.sk. Prípadne kliknite v hlavnom menu nášho portálu na položku KURZY REPAS, kde nájdete všetky potrebné informácie a tlačivá. Nastavíme pre vás vhodný termín a spoločne vybavíme potrebné administratívne záležitosti tak, aby ste mohli získať kvalitné dizajnérske vzdelanie.

V prípade ďalších informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať!
Jaroslav Verlík
Tel. 0948 203 003
Email: info@mlearning.sk

Be the first to comment

Leave a Reply